WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN OBS DE WILGENHOEK

Het Wilgentakje

AGENDA

week 4/5/6 – 4xWijzer- Thema “In de tijdmachine”

19-27 februari  – Voorjaarsvakantie

REGEL VAN DE WEEK

Wees netjes  en ruim je rommel op, een nette school is top.


WEEK  6 – 7  februari 2022

Het formatieproces

We zijn midden in het schooljaar en dat betekent dat we alvast gaan vooruitkijken naar de organisatie van volgend schooljaar. Voor ouders en leerlingen is het altijd een spannend moment om te horen welke leerkracht(en) voor de groep staan. Het organiseren van de formatie is een heel proces en neemt maanden in beslag. Graag informeren wij u hoe de formatie van de school tot stand komt. De start van het proces begint met het nadenken over welke functies/functionarissen wij nodig hebben om vanuit onze visie het onderwijs te kunnen vormgeven. Dit wordt de streefformatie genoemd. Dit voorstel wordt met het team en met de MR besproken. Ondertussen worden alle wensen van de individuele teamleden geïnventariseerd en bekijken we of er nog vacatures zijn. Als we dit in kaart hebben, begint het grote gepuzzel en komt de directie met een eerste voorstel waarbij medewerkers zijn ingedeeld op de groepen en andere taken. Dit voorstel wordt uitgebreid besproken met de intern begeleider van de school. Zij heeft zicht op groepsprocessen die spelen in de verschillende groepen en weet welke onderwijsbehoeften individuele leerlingen hebben. Dan volgen er individuele gesprekken met leerkrachten om hun taak in de formatie te bespreken. Tenslotte kijkt het team er nog een keer kritisch naar het totaalplaatje en bij inhoudelijke argumenten levert dat soms nog een verschuiving op.
Pas wanneer de formatie rond is zal deze worden gedeeld met u en de leerlingen. We hopen en verwachten dat dit zo tussen de 2 tot 4 weken voor de zomervakantie zal zijn.

Corona

Bedankt voor de verschillende reacties en berichten die we hebben gekregen, met daarin complimenten of opbouwende feedback over onze communicatie rondom corona. Dit wordt zeer gewaardeerd.

De afgelopen week werden we geconfronteerd met een corona-uitbraak onder de medewerkers. Aan het eind van de week zaten zeven medewerkers thuis. Gelukkig allen met een mild verloop van de ziekte. We verwachten dan ook bijna alle medewerkers in de loop van de week weer terug. Wanneer een leerkracht uitvalt wordt de betreffende groep hiervan op de hoogte gesteld en van het feit of we vervanging hebben kunnen regelen. We hopen dat de leerkrachten en ondersteuners gezond blijven, zodat de leerlingen naar school kunnen blijven komen. We doen altijd ons best om een oplossing te vinden en dat is echt een hele uitdaging. Invallers zijn schaars en de nood op al onze scholen is hoog. Alles wat we kunnen opvangen doen we intern. Medewerkers komen extra werken of leggen tijdelijk hun andere taken neer, om een groep te draaien.
We raden u aan om op voorhand zelf een noodplan klaar te hebben. Positieve testuitslagen van medewerkers kunnen op elk moment een feit zijn. Als u dan ’s morgens het bericht krijgt dat we geen vervanging hebben, dan kunt u terugvallen op uw eigen noodplan. De leerkrachten zetten zich enorm in om de thuiszittende leerlingen online bij de les op school te betrekken. Dit is best een pittige taak en vergt een flinke organisatie en planning. We merken dat het voor een invaller soms lastig is om de combinatie te maken van lesgeven op school en aan leerlingen thuis.
Bedankt voor uw begrip, medewerking en steun!

Webinar – In gesprek met mijn kind

Graag wijzen we u op deze interessante webinar voor ouders/verzorgers van kinderen uit de bovenbouw gegeven door het CJG (centrum jeugd en gezin). Social media zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit het leven van een (pre)puber. Hoe zorgt u ervoor dat uw kind op een verstandige manier social media gebruikt?

Meer informatie en inschrijven kan via deze link: CJG (klik)

Gevraagd

Keukenrollen

Eierdozen ( geen plastic)