WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN OBS DE WILGENHOEK

Het Wilgentakje

AGENDA

week 4/5/6 – 4xWijzer- Thema “In de tijdmachine”

19-27 februari  – Voorjaarsvakantie

REGEL VAN DE WEEK

Stil lopen in de gang, dat weten wij allang.


WEEK  5 – 31 januari 2022

Communicatie bij een besmetting in de groep 

Na overleg met de MR hebben we besloten om bij een positieve besmetting binnen de groep van uw kind u hier dezelfde dag over te informeren. Op deze manier stellen we u in de gelegenheid om de leefregels na te level. Ook mensen die horen tot een kwetsbare doelgroep zijn op deze wijze in staat om te handelen naar de situatie die passend is.
Dit weekend zijn er de volgende besmettingen gemeld:
Groep 4 – 1 leerling
Groep 5- 2 leerlingen

Groep 7 – 3 leerlingen

Huisgenoot is besmet
Vanuit verschillende kanten heeft ons de vraag bereikt of leerlingen naar school mogen komen wanneer een huisgenoot besmet is. Het antwoord is ja.
Zolang kinderen klachtenvrij zijn mogen zij naar school. Krijgen zij milde klachten (ook neusverkoudheid) dan is de aanpak als volgt:

  1. Wanneer uw kind milde klachten heeft blijft uw kind thuis.
  • Wanneer u een zelftest afneemt en deze is negatief, mag uw kind naar school; u herhaalt de test dagelijks zolang de klachten aanblijven.
  • De zelftest is positief: u maakt een afspraak bij de GGD en informeert mij en de groepsleerkracht van uw kind.
  • U neemt geen test af. De leerling blijft thuis tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is.

Voorleesdagen

De landelijke voorleesdagen zijn gestart. Als school doen we daar altijd enthousiast aan mee.

Leerkrachten lezen voor in andere groepen, ouders komen voorlezen , een boeken ruil beurs. Vanwege de huidige Corona besmettingen is dit helaas allemaal niet mogelijk, dus hebben wij besloten om de voorleesdagen te annuleren en we hopen dit op een later moment in het jaar in te halen.

Gevonden voorwerpen

In het kastje bij de voordeur liggen handschoenen , sjaals, trommels, bekers. etc. Mist u iets? Vraag of uw kind(eren) om even kijken of doe op een rustig moment 2 stappen naar binnen…

Gevraagd

Keukenrollen

4 wasmiddel flessen( bv van Robijn) voor groep 2