WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN OBS DE WILGENHOEK

Het Wilgentakje

AGENDA

Maandag 6-12- 19.30 OAC Kerstversieren

Zaterdag 25-12 t.m. 9-1-2022 – Kerstvakantie

Maandag 10-1 Studiedag  – alle kinderen vrij

 

REGEL VAN DE WEEK

Stil lopen in de gang, dat weten wij allang.


WEEK  49 – 6 december 2021

Testen bij klachten
Gisteren kregen we te horen dat er een verandering is in het testbeleid. Vanaf vandaag mag er in Nederland getest worden bij lichte klachten met een thuistest. Bij een negatieve uitslag mag een leerling dan naar school komen.

Let op! Als er contact is geweest met iemand die besmet bleek met het coronavirus, dan moet er getest worden bij de GGD. Dit geldt ook voor alle leerlingen die in quarantaine zijn. Het is echt nodig dat als u kiest voor testen op de vijfde dag, dat u uw kind dan laat testen bij de GGD. Het ministerie benadrukt om wel te testen als de lichte klachten blijven aanhouden of verergeren.

Mondkapje op het schoolplein

Zoals altijd volgen we als school de richtlijnen vanuit de overheid. We kiezen ervoor om het schoolplein open te houden tijdens het halen en het brengen van de leerlingen van groep 1 t/m 4. Hiervoor hebben we de volgende redenen:

  1. We hechten veel waarde aan het contactmoment tussen ouders en de leerkracht bij de deur van de klas.
  2. Er is ruimte voor een korte overdracht
  3. Er is beter de gelegenheid tot het houden van afstand op het plein, dan op de straat.

Volgens het protocol dat wij moeten volgen wordt het schoolplein aangemerkt als doorstroomlocatie. Dit is een plek waar veel mensen samenkomen en niet de 1,5 m afstand gewaarborgd kan worden. Om deze reden vragen we u een mondkapje te dragen.

Mocht u een mondkapje zijn vergeten, vragen we u afscheid te nemen bij het hek.

Bedankt voor uw medewerking en begrip.

Sinterklaas!

Vol enthousiasme kwamen de leerlingen vrijdagochtend het plein opgerend of voorzichtig lopend met een surprise in de hand. Het beloofde weer een groot feest te worden!
De groepen 1 t/m 4 brachten een bezoek aan Sinterklaas in de gezellig, versierde speelzaal. Daar deden zij een liedje, vertelde ze verhalen en konden ze de Sint en zijn pieten wat vragen en was er tijd voor een leuke groepsfoto.
De groepen 5, 6, 7 en 8 hebben onwijs hun best gedaan om een mooie surprise met gedicht te maken. Dit leverden prachtige tentoonstellingen op.

De leerlingenraad
Een leerlingenraad is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. Iedere vergadering wordt voorgezeten door een leerlingen. Deze week was Teun uit groep 7 de voorzitter. Een week voor de vergadering stellen we samen de agenda samen en verspreid de voorzitter deze onder de leden. De leerlingenraad vergadert 6 keer per jaar met de directeur van de school. Zo ook afgelopen woensdag. Het was een zeer constructieve vergadering waarin veel plannen zijn uitgezet, zoals:

  • Project Paarse Vrijdag
  • Hoe kan de achterban van de leerlingenraad (de leerlingen) de leerlingenraad bereiken? -De ideeënbus
  • Een uitstapje organiseren; Schaatsen
  • Op welke wijze kan school bijdragen aan een beter milieu

Paarse vrijdag
Dit jaar wordt deze actiedag, waarin het thema: Jezelf kunnen zijn is een feest! voor de tiende keer in Nederland gehouden. Op school besteden we hier op vrijdag 10 december in alle groepen aandacht aan. De leerlingenraad zal in hun eigen groep hier iets over vertellen.  De regenboogvlag zal boven de hoofdingang hangen. Aan alle leerlingen en het team de vraag om deze dag iets paars aan te trekken of een accessoire met deze kleur (de kleur van karakter) te dragen.

Zelftesten voor leerlingen van groep 6, 7 en 8

Op advies van het OMT wordt het advies voor preventief zelftesten uitgebreid. Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Wanneer de testen op school geleverd zijn zullen wij u hier verder over informeren.

Van Photo l’ecole

Enige tijd geleden zijn de inlogkaarten van de door ons gemaakte schoolfoto’s uitgedeeld aan de ouders.

Veel ouders hebben de schoolfoto’s al besteld maar toch willen wij jullie er graag weer even aan herinneren. En helemaal nu de feestdagen er weer aankomen!