WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN OBS DE WILGENHOEK

Het Wilgentakje

AGENDA


Woe. 10 nov. – studiedag, alle kinderen vrij

Vrijdag 12. nov. – OAC herfst opruimen/voorbereiden voor 5-12

Vrijdag 12 nov. – kinderen krijgen hun rapport mee

Week 46 + 47 – rapport gesprekken

Di. 17 nov. -MR vergadering 

Woe. 24 nov. – Pietenfeest voor de onderbouw

REGEL VAN DE WEEK


Iedereen hoort erbij en uniek dat zijn wij.

WEEK  45 – 8 november 2021

Studiedag 10 november

Een veilige school is een randvoorwaarde voor kinderen om tot leren komen. Dit blijft een terugkerend thema.
Woensdag gaan we als team aan de slag met dit thema. Hierin nemen we als team de school onder de loep. We kijken naar ons eigen handelen, de organisatiestructuur, rolverdeling binnen de school en de schoolcultuur. Hieruit halen we de punten waar we sterk in zijn en kijken we waar we nog een verbeterslag kunnen maken.

Het lerarentekort 

Rust, duidelijkheid, voorspelbaarheid zijn belangrijke voorwaarde voor leerlingen om tot leren te komen. De continuïteit van de leerkracht is hierin erg belangrijk. Helaas blijven we geconfronteerd worden met uitval en formatieproblemen. We proberen dit zo goed als mogelijk op te vangen en er voor te zorgen dat we iedere dag een leerkracht hebben voor de groep die de leerlingen kennen, die de school kent en bekend is met onze werkwijze. Het wordt steeds moeilijker om inval te regelen bij kort- en langdurige uitval. Op 17 november zullen we in de MR – vergadering het noodplan lerarentekort bespreken. Hierin staat een plan van aanpak wat we kunnen inzetten wanneer een leerkracht uitvalt en deze niet meer vervangen kan worden. Nadat deze is besproken zal ik deze met u delen. 

De Coronamaatregelen

De coronabesmettingen lopen weer in een rap tempo op. Op dit moment is advies weer om ander halve meter afstand te houden. We willen u vragen om bij bezoek aan de school hier rekening mee te houden.
Daarnaast blijft het extra belangrijk alert te blijven op klachten. Wanneer u merkt dat zij benauwd zijn of koorts/ verhoging hebben blijft het advies om te testen. 

Aanmelden broertjes en zusjes van juf Pauline

Afgelopen week hebben de ouders van kinderen geboren in 2019 een brief thuis gekregen, via Schoolplein, om de kinderen aan te melden op de bassischool. Wilt u dit formulier voor 21 november inleveren op school?

Gevraagd van juf Marja en juf Ruth:

De Sintcommissie is opzoek naar een bakfiets die we op vrijdag 3 december zouden mogen lenen en opzoek naar een fotograaf die op 3 december van ons Sinterklaasfeest foto’s wilt maken. U kunt dan contact opnemen met juf Marja of juf Ruth.