WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN OBS DE WILGENHOEK

Het Wilgentakje

AGENDA


di. 5 november – OAC jaarvergadering

woe. 6 november – staking, geen school

di. 12 november – MR vergadering

do. 14 november – kinder-EHBO voor ouders

vrij. 15 november – OAC Sint versieren

REGEL VAN DE WEEK


Iedereen hoort erbij en uniek dat zijn wij.

WILGENHOEK IN BEELD

Het thema bij de kleutergroepen is ‘herfst’, wat wordt er hard gewerkt!

In groep 3 doen wordt er gelezen met Veilig en Vlot.

WEEK 45 –  4 november 2019

STAKING 6 NOV. GAAT DOOR – van de directie

Het is voor een aantal mensen een spannend weekend geweest, en zeker voor de AOB (de Algemene Onderwijsbond). U heeft de berichtgeving misschien gevolgd. Op vrijdag was de landelijke staking door de AOB afgezegd. Na actie van de LIA, PO in actie en vele protesten in het land kwam de AOB gisteren na een spoedberaad, terug op het eerder genomen besluit van akkoord. Het akkoord werd teruggetrokken, waarmee de landelijke staking weer op de agenda stond. De oproep tot staken voor de leerkrachten blijft dus van kracht en ook de medewerkers van de Wilgenhoek hebben vandaag aangegeven daar onverminderd gehoor aan te geven. De Wilgenhoek is aanstaande woensdag, zoals eerder gemeld, dan ook dicht. 

Niet iedere ouder begrijpt de bereidheid om te staken, nu er is toegezegd dat het onderwijs er (incidenteel) geld bij krijgt. Maar wij maken ons zorgen. Dit jaar is er een tekort aan 1700 leerkrachten basisonderwijs. Dat tekort loopt op tot bijna 5000 fulltime leraren in 2024. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs van het Arbeidsmarktplatform PO.

Wij kunnen vacatures en ziekteverzuim tot nu toe redelijk goed opvangen en invullen. U heeft dus nog niet zoveel gemerkt van het tekort. Toch lossen wij ook met regelmaat met kunst-en vliegwerk een ziekteverzuim op. Een incidentele impuls in geld is mooi, maar er moet echt structureel worden geïnvesteerd, willen we alle kinderen ook in de toekomst goed onderwijs bieden. En daar gaan we voor.

We hopen op uw steun en begrip!

Inschrijven broertjes en zusjes geboren in 2016 – via juf Pauline

De inschrijvingen voor de kinderen geboren in april t.m. juli 2016 is inmiddels gesloten. U krijgt hier 15 november een bevestiging van. De volgende periode is voor kinderen geboren tussen 1-8-2016 en 1-12-2016. Wij willen graag weten welke broertjes en zusjes er geboren zijn in deze periode, zodat we vast een plekje kunnen reserveren voor deze kinderen. Graag zo spoedig mogelijk een mailtje sturen aan pauline.roos@obsdewilgenhoek.nl Svp de naam en geboortedatum en broertje/zusje van vermelden. Hartelijk dank!

Wecycle – via juf Lisan

Deze week staat de Wecycle doos er nog. Kapotte apparaten kunnen tot vrijdag ingeleverd worden. Hoe meer wij ophalen des te groter onze beloning! (Bijvoorbeeld nieuwe boeken voor de bibliotheek).

Ouderbijdrage – via de OAC

Voor het organiseren van Sint, Kerst, de disco,  het voorjaarsontbijt en nog veel meer vragen wij aan alle ouders een bijdrage van €28,- per kind per schooljaar. Er zijn al heel veel betalingen ontvangen. Waarvoor onze hartelijke dank. Heeft u nog niet betaald? Maakt u dit dan svp zo snel mogelijk over naar rek.nr. NL 97 RABO 0343 5698 84 t.n.v. OAC de Wilgenhoek, vermeld svp de naam van uw kind en de groep.

GROEP 1/2 GROEN

Meester Mitch , juf Mieke

De dramalessen met juf Evelien zijn afgelopen, maar er is genoeg inspiratie opgedaan om zelf de dramalessen te geven in de klas. Leuk om te zien dat steeds meer kinderen meedoen en in hun rol komen.

Afgelopen woensdag hebben we klas-doorbroken lampionnen gemaakt. Wat een prachtige exemplaren zijn er gemaakt. Volgende week gaan ze mee naar huis.

Wat leuk dat zoveel kinderen spulletjes meenemen met de letter van het thema: ‘h van herfst’. Vorige week zijn we begonnen met de werklessen van het thema herfst. De onderdelen zijn: met de kralenplank een herfstafbeelding na leggen, programmeren met behulp van de beebot, een memoryspel, met elastiekjes en spijkers een figuur maken, spelen met de herfst/zandtafel, met kapla blokjes een spinnenweb of boom neerleggen en een knutsel/werkboekje.

Zoals u weet gymmen we op maandag en donderdag. Wilt u op deze dagen alstublieft uw kind gemakkelijke kleding aantrekken en het liefst geen schoenen met veters.

Wie wil er nog kastanjes, eikeltjes enz. meenemen naar school?

GROEP 1/2 BLAUW

juf Eva, juf Meta

Vorige week zijn we begonnen met de werklessen van het thema ‘herfst’. De onderdelen zijn: met de kralenplank een herfstafbeelding na leggen, programmeren met behulp van de beebot, een memoryspel, met elastiekjes en spijkers een figuur maken, spelen met de herfst/zandtafel, met kapla blokjes een spinnenweb of boom neerleggen en een knutsel/werkboekje.
We zingen ook over de herfst, een liedje over Ploem de pluimstaart die in ’t bos snuffelt. Ook knutselen we een Ploem en een egeltje van klei.

We hebben afgelopen woensdag heel hard (klas-doorbrekend) gewerkt aan de lampionnen, ze zijn allemaal prachtig geworden! Bedankt voor de hulp.

Afgelopen week zijn er drie nieuwe kinderen begonnen bij ons in de groep. Selena, Peer en Lieve, welkom in groep blauw.

GROEP 3

juf Marjan, juf Annemieke

Na een heerlijke vakantie die we van Egypte tot gewoon lekker thuis hebben doorgebracht zijn we weer aan het werk gegaan. Kern 3 is gestart. We werken inmiddels met het maan (grootste groep), zon en ster niveau. Dit om elk kind zoveel mogelijk op eigen niveau het leesproces te laten doormaken. Sommige kinderen hebben iets meer begeleiding nodig dan anderen maar we doen allemaal hetzelfde aan lesstof. Ouders van kinderen die voor dit proces iets meer begeleiding nodig hebben zijn hierover ingelicht.

De letters d , v en oe zijn aangeboden. Met rekenen hebben we de naam van de getallen aan het getal gekoppeld (19 heet negentien enzovoorts). Dit mag u thuis best eens met uw kind doen. Sommige kinderen vinden dat nog lastig. Tellen tot 20 lukt wel maar ook weten dat de 1 en de 4 samen veertien is is soms lastig.

Op dinsdag hebben we tennisles. Een serie van 6 lessen. Week 1 is voorbij.
Les 2 en 3 zijn op 5 en 12 november.
Dinsdag 19 november is er geen tennisles en mag uw kind naar school komen.
Les 4, 5 en 6 zijn op 26 november, en 3 en 10 december. Bij de laatste les mag u een kwartier komen kijken aan het begin van de les.
Vanaf 8.15 kan u uw kind afleveren bij de sporthal. We starten de les om half negen. De kinderen tennissen in gymkleding.

Woensdag hebben we klas-doorbroken prachtige lampionnen gemaakt. Die mogen vrijdag mee naar huis. We oefenen nog wat liedjes voor aan de deur.

Het nieuwe thema van 4xWijzer is herfst. In de klas hebben we bakken met witte/bruine en reuze paddenstoelen (champignons en oesterzwammen) staan. Nu maar hopen dat ze met al die liefdevolle kleine vingertjes die ze aanraken toch nog gaan groeien.. We houden het herfstweer bij op een staafgrafiek en praten over de seizoenen en de maanden die daarbij horen. Een kort thema want bijna komt….sssst nog even niet.

Vrijdag hebben we afscheid genomen van Esmanur. De ouders hebben gekozen voor een school iets dichterbij huis, zodat de meiden samen naar school kunnen gaan. Met een klein werkje van de klas en allemaal goede wensen hebben we haar uitgezwaaid. Fijne week allemaal!

GROEP 4

Meester Mitch, juf Judith

De vakantie zit er alweer een weekje op, maar maandag hadden we lekker nog een extra dagje vrij, want de leerkrachten hadden studiedag.

Dinsdag was de eerste dag dat we tennisles hadden. Door ziekte van meester Mitch voor de vakantie, was de communicatie later dan normaal. Gelukkig was het met hulp van onze klassenouders toch nog gelukt om iedereen op tijd op de hoogte te stellen. Iedere dinsdagochtend (met uitzondering van 19 november) worden de kinderen vanaf 8.15 opgewacht bij de sporthal door meester Mitch. Om 8.30 start de tennisles.

Morgen is helaas onze laatste dramales van juf Evelien.

Heeft u thuis nog het rapport van uw kind? Graag deze week mee naar school meegeven, want de nieuwe rapporten moeten weer gemaakt worden.
We zijn weer aan het werk met 4xWijzer. We hebben met de klas een mooi woordweb gemaakt. We hebben ook vragen bedacht waar we achter willen komen. Het woordweb hebben we al gezien via Social Schools. Helpt u thuis ook gezellig mee om het thema herfst levendig te houden? We gaan het hebben over: de paddenstoel, bomen (bladeren), de kleuren, dieren en dan met name de spin en het weer. Neem veel soorten bladeren en naalden mee van bijvoorbeeld de beuk, de eik, de kastanje, de hulst, de spar, de den etc. Heeft u zoekkaarten van bladeren of paddenstoelen? Mogen we die lenen? Boeken over de genoemde onderwerpen?

We hebben nog vaak iemand die komt voor te lezen te gast, ondanks dat de Kinderboekenweek afgelopen is. Leesstimulatie blijft belangrijk. Ook thuis graag gezellig (samen) voorlezen helpt de kinderen om beter te gaan lezen.

Klassendienst: Sietske en Sebastian. Volgende week Nina en Julian. Fijne week!

GROEP 5

juf Roos, juf Simone

Ook Groep 5 is weer lekker gestart na de herfstvakantie.

Op woensdag hebben we klas-doorbroken lampionnen gemaakt, ze hangen nu nog in de klas maar gaan deze week mee naar huis.

Het nieuwe thema van 4xWijzer is gestart: ‘het weer’. We hebben een woordweb gemaakt en deze week gaan de kinderen aan de slag met het beantwoorden van vragen zoals ‘hoe gaat de kringloop van het water’.

Ook houden we deze week verkiezingen voor de leerlingenraad. De kinderen van groep 5 mogen zich hier verkiesbaar voor stellen. Ze mogen voor de klas vertellen waarom zij deel willen nemen. Daarna zal er ‘unaniem’ gestemd worden en hieruit komen vervolgens twee leerlingen die deel gaan nemen. Eén jongen en één meisje.

We hebben afgelopen vrijdag afscheid genomen van Ecrin, zij gaat naar een andere school, dichter bij haar huis. We wensen haar heel veel plezier en succes.

Deze week zijn de kinderen in verband met de staking op woensdag vrij.

Voor in de agenda: dinsdag 26 november is de muziek voorstelling in de speelzaal om 13.25 uur. De voorstelling duurt 30 minuten.

Vandaag is er nieuw huiswerk mee naar huis gegaan, een fantasieverhaal over het weer. De uiterlijke inleverdatum is maandag 11 november.

De klassendienst van deze week: Thijmen en Saar en iPaddienst: Chloe en Melchior.
Fijne week allemaal!

GROEP 6

juf Robin, juf Tamara

Het is weer even wennen zo na de vakantie. Wat hebben we hard gewerkt afgelopen week.

Komende week hebben we helaas voor de laatste keer drama van juf Evelien. We zullen zeker in de klas nog drama oefeningen doen, maar niet meer met de juf.

Deze week houden we de verkiezingen voor de leerlingenraad. Alle kinderen die dit willen, mogen voor de klas vertellen waarom zij deel willen nemen. Daarna zal er ‘unaniem’ gestemd worden en krijgen we twee leerlingen die deel gaan nemen. Eén jongen en één meisje.

Juf Lisan van groep 7 heeft het gehad over de doos van Wecycle die in de gang staat, als jullie nog kapotte apparaten hebben liggen lever ze dan alsjeblieft deze week in.

Komende week oefenen wij bij spelling met de regel van ‘dirigent’. Je hoort een ‘ie’, maar schrijft een ‘i’.

Met 4xWijzer zijn wij bezig met het thema ‘het weer’. Alle kinderen zoeken in tweetallen naar informatie bij één van de themavragen. Zij maken een presentatie om informatie met de klas te delen. Ze zijn superenthousiast bezig.

Voor in de agenda: dinsdag 26 november hebben wij de muziekvoorstelling in de speelzaal. De tijd volgt nog.

GROEP 7

juf Lisan

We zijn meteen na de vakantie weer hard aan de slag gegaan. Nog een week het thema ‘het weer’ en dan starten we op vrijdag met de Week van de mediawijsheid.

We hebben het in de klas gehad over de doos van Wecycle die in de gang staat, als jullie nog kapotte apparaten hebben liggen lever ze dan alsjeblieft deze week in.

Donderdag mogen de kinderen die in de leerlingenraad willen zich presenteren, we gaan dan een jongen en een meisje kiezen die onze klas dit jaar vertegenwoordigt. De bedoeling is een kleine presentatie (zonder digibord) over ‘hoe je dat wil aanpakken en wat je belangrijke punten vindt om in de leerlingenraad te bespreken’. Dit is vrijblijvend, ze hoeven niet mee te doen.

Woensdag 6 november zijn we vanwege de staking gesloten.

Woensdag 13 november ben ik er niet vanwege een studiedag maar staat juf Someya voor de klas.

Woensdag 20 november hebben we een excursie in het centrum van Haarlem. We zoeken drie ouders die mee kunnen en willen. We gaan met z’n allen op de fiets. (Aanmelden kan persoonlijk, via de mail op lisanvankessel@obsdewilgenhoek.nl, of via social schools).

Vrijdag 22 november hebben we geen gym maar de wak-les in de Planeet.
Graag krijg ik deze week de rapporten. Fijne week allemaal!

GROEP 8

juf Manon, meester Milan

We zijn heerlijk gestart na de herfstvakantie!

Afgelopen vrijdag zijn het Brugboek én de V.O.-gids mee naar huis gegeven. Bewaar beide gidsen goed, want er staat belangrijke en nuttige informatie in over de Open Dagen, de V.O.-scholen en de aanmelddata voor het V.O.

De NIO-toets is afgenomen. Zodra de uitslag binnen is krijgt uw kind deze mee in een gesloten envelop. Dit geldt ook voor het Drempelonderzoek, dat vandaag is afgenomen bij de kinderen met een voorlopig advies B/K.

Deze week hebben we een korte week in verband met de staking op woensdag. De kinderen zijn deze dag vrij.

Donderdagmiddag zijn de verkiezingen voor de leerlingenraad. Alle kinderen die geïnteresseerd zijn in een plekje mogen thuis een kort filmpje maken waarin ze vertellen waarom zij gekozen moeten worden en wat zij graag anders zouden willen zien op de Wilgenhoek. De filmpjes bekijken we op donderdag in de klas en daarna gaan de kinderen stemmen. De filmpjes kunnen gestuurd worden naar manon.bruijn@obsdewilgenhoek.nl. Een stickje meenemen mag natuurlijk ook!

Er staan wat uitjes op het programma voor groep 8 waar ik deze week een oproepje voor doe via Social Schools.

Graag ontvang ik deze week de rapporten.
De klassendienst van deze week: Jip en Lucas. Volgende week: Noor en Hayden. Fijne week allemaal!