WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN OBS DE WILGENHOEK

Het Wilgentakje

AGENDA


Woe. 28 oktober – Leerlingenraad
Di. 3 november – OAC Jaarvergadering(digitaal)

REGEL VAN DE WEEK


Deze week worden alle regels nog een keertje in de klas herhaald.

WILGENHOEK IN BEELD

De herfst is in het land. De OAC heeft samen met wat ouders gezellig de gangen versierd. Bedankt!


WEEK  44 –  26 oktober  2020

NOODPLAN BIJ AFWEZIGHEID LEERKRACHTEN – van de directie

In de bijlage van het e-mailbericht vindt u het noodplan bij afwezigheid van leerkrachten.

Tot nu toe hebben we de bezetting op school nog rond kunnen krijgen, dat is fijn! Indien er veel leerkrachten tegelijkertijd ziek zijn, kunnen wij terugvallen op het noodplan. Dit noodplan is samen met de MR tot stand gekomen.

UPDATE CORONAMAATREGELEN IN EN OM SCHOOL – van de directie

Op dit moment zijn we heel blij dat wij fysiek les kunnen geven op school, we hopen dat dit zo blijft.

In Nederland zijn de maatregelen weer aangescherpt en ook de PO-raad heeft de richtlijnen weer bijgesteld. Dit betekent dat wij op De Wilgenhoek weer wat strenger moeten worden. Voor de kinderen betekent dit eigenlijk niet veel.
Voor u zijn er twee dingen om weer even rekening mee te houden:
–   Ouders mogen het schoolplein niet op en de school niet in. Er is een uitzondering voor de kinderen die net nieuw zijn op school. De eerste keren mogen de ouders daarvan wel meelopen tot de deur van de klas.
– Oudergesprekken worden weer digitaal gevoerd, tenzij het noodzakelijk is om het gesprek op school te voeren. Indien dit het geval is, zal dit in een ruimte zijn waar voldoende afstand gehouden kan worden en goed geventileerd wordt.

Er zijn vragen geweest over het ventilatiesysteem op onze school. Wij hebben een mechanisch ventilatiesysteem met warmteterugwinunit. Hierbij wordt de gebruikte lucht uit het klaslokaal 100% afgezogen en komt er 100% verse buitenlucht terug in het klaslokaal.  Met deze installatie is het niet noodzakelijk dat de ramen de hele dag open staan. Wel zullen de ramen voor en na schooltijd en tijdens de pauzes open staan om goed te luchten.

WECYCLE – van het team

Over twee weken staat er een grote Wecycle-doos in de school voor gebruikte en kapotte apparaten. Heeft u apparaten die het niet meer doen of die u niet meer gebruikt, dan kunt u die dan meegeven aan uw kind. Met deze actie sparen wij voor nieuwe boeken in de schoolbibliotheek.

OUDERBIJDRAGE – van de OAC

De ouderbijdrage is al door veel ouders betaald. Nog niet gedaan? Bij deze nog even het rekeningnummer: NL97 RABO 0343569884 t.n.v. OAC de Wilgenhoek o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de groep.  Bedankt!

OUDERHULP LAMPIONNEN EN PIETENFEEST– van de OAC

Via de activiteitenlijst van de OAC hebben een aantal ouders zich opgegeven om mee te helpen met het maken van de lampionnen en ook voor het helpen bij het Pietenfeest.
Vanwege COVID-19 mogen er helaas geen ouders in school aanwezig zijn, dus gaan wij beide activiteiten op een andere manier organiseren. Bedankt voor het aanmelden, volgend jaar hopen we het weer met jullie hulp te doen.

GROEP 1-2, BLAUW

juf Marjan, juf Ineke

Onze eerste week na de vakantie zit er weer op! Op dinsdag hadden we een gezellige kring waarin we elkaar konden vertellen wat we allemaal hebben gedaan in de vakantie. En wat hebben de kinderen heerlijk veel herfstspullen meegenomen! Die liggen allemaal al op onze herfsttafel. Uiteraard hebben we besproken wat er allemaal is meegenomen en we hebben er leuke telactiviteiten mee gedaan. Blijf vooral meenemen!

Op donderdag begonnen we met het nieuwe thema ‘Er was eens…’. Juf las een sprookje voor en de werkles startte in het thema. Daarnaast konden we donderdagmiddag tijdens 4xWijzer allemaal activiteiten kiezen die met het thema te maken hadden. Verkleden, sprookjes op volgorde leggen, de zeven geitjes zoeken, kastelen bouwen, noem maar op! En de kinderen deden al heel goed mee. Hebben jullie de foto’s al gezien in de weekupdate?

Deze week gaan we uiteraard verder met het thema. Er worden egels en paddenstoelen geknutseld, werkboekjes gemaakt en in diverse hoeken gespeeld. Ook gaan we aan de slag met leuke herfstliedjes en dinsdag hebben we weer drama van juf Evelien! Dat zou zomaar eens met sprookjes te maken kunnen hebben.

Wij hopen dat juf Ineke er snel weer is – beterschap juf!
Fijne week!

GROEP 1-2, GROEN

juf Eva, meester Mitch

De eerste dag na de vakantie was er voor de leerkrachten een studiedag, dus hadden de kinderen nog een dagje extra vakantie. Dinsdag zijn we begonnen met het nieuwe thema: ‘Er was eens…’. Wij gaan werken over sprookjes in de herfst. Het overkoepelende thema is natuurlijk sprookjes, maar de herfst laten we niet zomaar aan ons voorbij gaan. Bovendien vinden we dit heel goed bij elkaar passen.

Voor de werkles hebben we nieuwe groepjes gemaakt. Zo leren alle kinderen met elkaar samenwerken.
Komende week gaan we starten met het maken van lampionnen. Helaas mogen er dit jaar geen ouders helpen.

GROEP 3

juf Ruth, juf Annemieke

Hopelijk heeft iedereen een heerlijke vakantie gehad. De start vorige week was heel fijn.
We zijn met Veilig Leren Lezen gestart met kern 3. Voor de vakantie hadden de kinderen al even gesnuffeld aan de eerste letter van deze kern, en vorige week hebben ze hun boekje van deze kern gekregen. We hebben al de letter ‘d’ van doos en ‘oe’ van doek geleerd. Deze week leren we de ‘z’ van zee en ‘ij’ van ijs. Natuurlijk leren we deze letters ook schrijven.

Met rekenen gaan we morgen starten met de zogenaamde bussommen. De kinderen leren dat + erbij/meer betekent en – eraf/minder betekent. Daarna komen er ook de getallen die erbij of eraf gaan in beeld. Dit wordt uitgelegd met een bus waar er bij de halte mensen in- of uitstappen. Vandaag hebben we rekenspelletjes gedaan.

Met 4xWijzer starten we met het thema ‘Er was eens…’. De kinderen hebben al een film over Roodkapje gezien en gaan dat verhaal naspelen. We lezen lekker veel sprookjes voor en we gaan ontdekken wat sprookjes zijn. Vanmiddag zijn we met de eerste werkjes begonnen.

GROEP 4

juf Tamara, juf Someya

Het was weer even wennen zo na de vakantie. We hebben een goede start gemaakt en er waren deze week niet zo veel bijzonderheden. Wel willen we jullie vragen om te denken aan de map. Wij hebben helaas nog niet alle mappen voor 4xWijzer binnen. Graag een map met 23 ringen.

Spelling: vorige week hebben wij geoefend met de regel van schroef. Hierbij moeten de kinderen goed opletten dat ze alle letters opschrijven. Je hoort ‘sg’, maar je schrijft ‘sch’.
Aankomende week gaan we oefenen met de regel van slang. Bij deze regel komen zowel de woorden met ‘ng’ als ‘nk’ aan bod. We leren de kinderen het volgende: ‘de N en K die zitten te kussen, daar kan de G niet tussen’. Op deze manier willen we ze laten onthouden dat je niet NGK kan schrijven.

Taal: we zijn gestart met een nieuw thema. Hierbij hebben we nieuwe woorden geleerd tijdens de woordenschatles. Wij merken dat het soms nog lastig is om dit te onthouden. Willen jullie thuis mee oefenen (de woorden staan tussen de foto’s in het weekoverzicht op Social Schools). Verder hebben wij het gehad over het beschrijven van de dag. Hierbij gebruiken we de woorden: eerst, daarna en als laatste.
Aankomende week oefenen we met werkwoorden en goed luisteren naar informatie.

Rekenen: Vorige week hebben wij de toets gemaakt van blok 2. Wij merken dat het nog lastig is om plussommen en minsommen tot en met 100 op te lossen met een versimpeling. Voorbeeldsommen hierbij zijn: 5 + 4 = 9, dus 15 + 4 = … Hier gaan we in de klas nog verder mee oefenen.
Aankomende week starten we met een nieuw blok. We gaan tellen met sprongen van 10 vanaf een willekeurig getal en oefenen verder met de plus- en minsommen tot en met 20. Ook komt de tafel van 5 aan bod. We hebben al geoefend met de tafel van 2 en 10 en nu komt daar de tafel van 5 bij.

4xWijzer: We zijn vorige week gestart met een nieuw thema: ‘Er was eens…’. Dit gaat bij ons in de klas over sprookjes. Er zijn al heel veel leuke boeken meegenomen. Wij zijn nog op zoek naar sprookjespuzzels. Wisten jullie al dat we ook aan het oefenen zijn met aantekeningen maken?

Tijdens 4xWijzer gaan wij proberen antwoord te geven op de volgende vragen: Welke sprookjes ken jij en waar gaan ze over? Welke figuren zitten er in sprookjes? Is goochelen hetzelfde als toveren? Hoe komen wij aan de sprookjes? Hoe beginnen en eindigen de meeste sprookjes?

IPaddienst: Sander en Loïs.
Helpende handjes: Ike en Nynke.

GROEP 5

juf Simone

Het was weer even wennen na de vakantie. De kinderen zijn lekker uitgerust en we hebben een fijne week gehad. De kinderen mocht eerst in de kring vertellen wat ze in de vakantie allemaal gedaan hebben en daarna hebben we er een verhaal over geschreven met een mooie tekening erbij.

We zijn begonnen met het nieuwe thema van 4xWijzer: we werken aan ‘Vroeger was het anders’ en ‘Van vroeger tot nu’. We gaan onder meer leren wat een stamboom is en deze week gaan we beginnen met het maken van een tijdlijn. Ook gaan we kijken naar de verschillen tussen een school van vroeger en school nu. Verder wil ik graag een museum inrichten. Als de kinderen hiervoor spulletjes meenemen, dan is dat heel leuk! Denk bijvoorbeeld aan een typemachine, een oude telefoon, een wasbordje enz.

Met rekenen zijn we hard aan het werk met de tafel van 6, 7, 8 en 9. Het huiswerk van deze week gaat ook over deze tafels. Volgende week krijgen de kinderen een huiswerkopdracht van 4xWijzer mee.

Met taal werken we aan wat je persoonlijke gegevens zijn en de tegenwoordige en verleden tijd van de werkwoorden.

Bij spelling zijn we toegekomen aan de panda-woorden. Hoor je aan het eind van een woord aa/uu/oo dan schrijf je a, u of i. Behalve bij de ee, dan schrijf je er 2.

Fijne week allemaal!

GROEP 6

juf Roos, juf Sophia

De kinderen hebben heerlijk uitgerust in de vakantie, want wat zijn we goed begonnen! Na vakantieverhalen te hebben gedeeld zijn ze ontzettend goed aan het werk gegaan en hebben ze laten zien dat ze het harde werken in groep 6 echt aan kunnen.

We hebben deze week geleerd hoe je een tekst schrijft, met een inleiding en een slot. En we hebben geleerd hoe je een instructie moet opvolgen en kunt geven, door de woorden ‘doe eerst’, ‘dan’, ‘daarna’ en ‘tot slot’ te gebruiken.
Verder hebben we met rekenen het kolomsgewijs optellen herhaald en hebben de kinderen staafgrafieken gemaakt.

Deze week zijn we begonnen met het nieuwe thema van 4xWijzer: ‘Toen en nu’. Hierin gaan we op zoek naar de antwoorden op de vragen: Wat hoort er bij vroeger en wat hoort erbij nu? Wat is een tijdlijn? Hoe zien de voorwerpen van vroeger eruit en waar werden ze voor gebruikt? Wat is een stamboom? En hoe speelden ze vroeger buiten? Heel interessant en leerzaam dus, de kinderen zijn al direct erg enthousiast begonnen met mooie knutselwerkjes, er zijn zelfs heuse hiërogliefen gemaakt!
Ook hebben we nieuwe groepjes gemaakt, zodat de kinderen weer eens naast iemand anders zitten.

Komende week gaan we schattend optellen tot en met 10.000 en maken we sprongen tot en met 10.000.
We gaan ook weer aan de slag met het persoonlijk voornaamwoord. Hoe herken je dit en hoe gebruik je het? Verder behandelen we woorden waarin de c voorkomt die klinkt als een s of een k.

Deze week gaan we bij zwemles beginnen met het zwemmen met kleding aan. De kinderen hebben hierover een brief meegekregen, willen jullie die goed doornemen en bewaren?

Omdat binnenkort de rapporten weer worden meegegeven, ontvangen we deze week graag alle rapporten.

Deze week zijn Ona en Mia klassendienst.

Fijne week allemaal!

GROEP 7

juf Lisan

We zijn na de vakantie weer goed begonnen. Het nieuwe thema ‘Pruiken en Revoluties’ is gestart. We zoeken onder andere antwoorden de volgende vragen. Wanneer was de Franse Revolutie, wie was Napoleon, wie of wat waren de Patriotten, wat waren de verschillen tussen arm en rijk, en nog veel meer. Als de kinderen spullen mee naar school willen nemen die met het thema te maken hebben, mag dat natuurlijk!

Woensdag gaan we lampionnen in de klas maken. Sommige kinderen lopen wel, sommige kinderen lopen niet. Mijn vraag is: overleg thuis even wie er wel en niet lopen. De kinderen die niet lopen kunnen dan in plaats van een lampion een spel maken om op 11 november met de familie te spelen. De snoepjes moeten de ouders dan zelf verzorgen.

Binnenkort krijgen de kinderen een rapport. Graag ontvang ik deze week alle rapporten.

Thuiswerken: (Dus voor de kinderen die niet ziek zijn maar wel thuis zitten.)
Gynzy Rekenen: Blok 3 Week 1 (voor de hele week 4 lessen)
Gynzy Grammatica: Taalkundig ontleden – voornaamwoorden – A 75%
Gynzy Spelling: werkwoorden – verleden tijd – A en B – 75%
Kopieerbladen (kunnen door een klasgenoot in de bus worden gedaan)

Fijne week allemaal!

GROEP 8

juf Manon

We zijn heerlijk gestart na de vakantie. De kinderen hebben heel hard gewerkt en de sfeer was heel goed en fijn. Afgelopen dinsdag hebben we een kringgesprek gehad over talenten, toekomstdromen, zelfvertrouwen en positief denken.

Deze week starten we met ons nieuwe thema ‘Pruiken en revoluties’.
Vandaag zijn we gestart met het maken van een herbarium. In de herfstvakantie hebben de kinderen herfstbladeren gezocht en gedroogd en in de klas gaan we op zoek naar informatie over de bomen en gaan we met een loepje goed naar de bladeren kijken.

Volgende week ben ik in verband met mijn studie op dinsdag en woensdag afwezig. Juf Esther staat die dagen voor de klas.

Binnenkort krijgen de kinderen een voortgangsrapport. Graag ontvang ik deze week alle rapporten.
Vandaag hebben de kinderen het brugboek mee naar huis gekregen. Bewaar dit boek goed, want er staan belangrijke data in!

Het werk voor de thuisblijvers:
– Rekenen in Gynzy: Blok 3 les 1 t/m 4 Werelden: alles wat openstaat
– Spelling in Gynzy: Blok 3 week 2, les 5 t/m 8
– Grammatica in Gynzy: Wereld: taalkundige ontleding, Eiland: voornaamwoorden

Fijne week allemaal!