WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN OBS DE WILGENHOEK

Het Wilgentakje

AGENDA


Di. 22 en woe. 23 september – juf Karin afwezig
Woe. 23 september – start Kinderpostzegelactie
Di. 29 september – MR vergadering

REGEL VAN DE WEEK

Er is er maar één die praat zodat luisteren beter gaat.

WILGENHOEK IN BEELD


Groep 4 genoot van Mad Science!


WEEK  39 –  21 september  2020

NIEUWE RICHTLIJNEN RIVM  – van de directie

Beste ouders/verzorgers,

Vanaf vandaag mogen basisschoolleerlingen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) weer naar school. De volgende leerlingen moeten wel nog thuisblijven:
> Leerlingen die last hebben van koorts/benauwdheid/hoesten.
> Leerlingen met een gezinslid met koorts en/of corona.

We kunnen ons voorstellen dat het voor u en uw kind heel prettig is dat uw kind met verkoudheidsklachten weer welkom is op school. We willen u vragen wel kritisch te blijven kijken bovenstaande richtlijnen.

Voor meer informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen

NOODPLAN BIJ AFWEZIGHEID LEERKRACHTEN/LEERLINGEN – van de directie

Afgelopen week hebben we voor het eerst te maken gehad met meerdere teamleden die met coronagerelateerde klachten thuis moesten blijven. We hebben het gelukkig op kunnen lossen doordat we in ons grote netwerk enthousiaste invallers hebben kunnen vinden.

Toch is het noodzakelijk een plan te hebben hoe we om gaan met uitval van leerkrachten, omdat we voorzien hier meer last van te gaan krijgen komende herfst/winter.

In overleg met de MR zijn we bezig een noodplan op te stellen. Hierin zullen wij ook meenemen wanneer kinderen schoolwerk krijgen om thuis te maken als zij in verband met klachten thuis moeten blijven.

Binnenkort zullen wij dit plan met u delen.

REMINDER: BRIEF EN OUDERBIJDRAGE – van de OAC

Denkt u aan het inleveren van de ouderactiviteitenbrief en het betalen van de jaarlijkse ouderbijdrage (€ 28,00 per kind, s.v.p.  overmaken naar NL97 RABO 0343 5698 84)?

BINNENKIJKEN BIJ DE WILGENHOEK – van juf Karin

Op onze website staat een filmpje waarmee nieuwe ouders een kijkje in de school kunnen nemen, maar dit is natuurlijk ook leuk voor ouders die al kinderen op school hebben. Het filmpje is te bekijken via onderstaande link.

https://www.youtube.com/watch?v=NIOikzFZKEk

NASCHOOLSE SCIENCE LESSEN – van juf Robin

Mad Science komt weer op de Wilgenhoek met te gekke nieuwe lessen!
Na een knallende aftrap met bezoekjes aan de klassen op 16 september, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus.

De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen die al eerder hebben meegedaan.
De cursus is op vrijdag om 12.35 uur, vanaf 23 oktober 2020. De lessen duren een uur.

De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!

Na afloop van de show is de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van start. Inschrijven kan t/m 8 oktober 2020. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org

 GEVRAAGD – van het team

– Chipskokers
– Golf- en squashballetjes

 GRATIS WEBINAR – van de GGD

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Haarlemmermeer biedt ouders van kinderen in de leeftijd 0-12 jaar in de hele regio Kennemerland een gratis webinar aan: ‘Help ik ontplof!’ – dinsdag 6 oktober van 20.30 – 21.30 uur.  Mocht het tijdstip van het webinar niet uitkomen, geen probleem! Als je je aanmeldt, ontvang je een linkje waarmee je het nog een maand lang terug kunt kijken.

Het onderwerp is omgaan met de emoties van je kind. Het webinar bevat praktische tips over hoe ouders hier mee om kunnen gaan. Zie www.cjghaarlemmermeer.nl/nieuws voor meer informatie en aanmelden.

NSO – van Sportfever

In tijden dat de BSO’s bijna allemaal te kampen hebben met lange wachtlijsten en ouders van leerlingen moeite hebben om voor hun kind(eren) opvang te vinden:

Bij BSO DSS hebben wij op donderdag per direct een plek voor leerlingen van uw school!
Geïnteresseerde ouders kunnen zich inschrijven via www.sportfever.nl. Natuurlijk kunnen zij ook contact opnemen voor meer informatie of een afspraak voor een  rondleiding.

GROEP 1-2, BLAUW

juf Marjan, juf Ineke

Alweer een week voorbij! Afgelopen week hebben we ons gericht op onze onderlinge verschillen. We zijn allemaal uniek! We deden allemaal weer goed ons best in de werkles. Dan werken we met diverse materialen uit de kast die zijn toegespitst op ons thema. We konden heerlijk vrij spelen en in de middagen gingen we verder aan de slag met ons thema. De geplakte skeletten zijn erg grappig, de geverfde silhouetten heel kleurrijk en er werden prachtige bouwwerken gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een uitgebreid ziekenhuis van Duplo! Meten met linialen en sommige kinderen maakten zelf een liniaal. We speelden een spel in de kring, waarbij je op moest staan als je bijvoorbeeld blauwe ogen hebt. Of donker haar. Of tien tenen. Dat laatste hebben we gelukkig allemaal!

‘Simon says’ werd herhaald en we deden de dramales van juf Evelien nu zelf in de klas. We waren standbeelden in een bepaald thema en de bewaker moest raden welk thema dat was. Dan moesten we zo goed mogelijk stil blijven staan. De kinderen deden enorm hun best!

Komende week gaat over ‘Wat heeft mijn lichaam nodig?’. Denk aan verzorging, beweging en gezonde voeding. Mochten jullie nog leuke aanvullingen hebben voor in de kring of in de salon, neem het vooral mee.

Fijne week!

GROEP 1-2, GROEN

juf Eva, meester Mitch

Deze week was meester Mitch er de hele week, omdat juf Eva maandag helaas afwezig was. Gelukkig  was ze er vandaag weer. Binnen het thema hebben we deze week gekeken naar onze verschillen. Uiterlijke, maar ook innerlijke kenmerken. Dit paste goed bij de talenten waar we nu druk mee bezig zijn. Bij de uiterlijke kenmerken ging het vooral over verschillen tussen jongens en meisjes, dit sluit goed aan bij deze leeftijd. Er was ook  discussie, wanneer een leerling bijvoorbeeld zei dat alleen meisjes lang haar hadden of kort haar juist voor jongens was. Dit leidde tot erg leuke gesprekken.

We hebben deze week geen speciaal talent, we herhalen de talenten: groepsdier, foutenspeurneus, bewuste beweger, kennisspons.

We gaan alweer de laatste week van het thema ‘Mijn Lijf’ in. Deze week gaan we het hebben over wat ons lijf nodig heeft. We gaan hier dieper in op de onderwerpen uiterlijke verzorging en (gezonde) voeding. Vandaag hebben we het gehad over de functie en werking van de longen. We hebben het deze week nog over de letter ‘l’. Als u het leuk vindt bespreek met uw kind thuis over voorwerpen die met deze letter te maken hebben. Ze mogen dit dan mee naar school nemen en er in de kring over vertellen.

GROEP 3

juf Ruth, juf Annemieke

We hadden afgelopen woensdag een Mad Science show in de klas waarbij iemand in de klas een aantal experimenten liet zien.

We hebben vorige week kern 1 afgerond met de letter ‘v’. Daarna zijn we gestart met kern 2 met de letters ‘n’ en ‘t’. Daar gaan we deze week verder mee oefenen. En ook leren we deze week de letter ‘ee’.

We hebben afgelopen week blok 1 van rekenen afgerond met een toets. Dat is best wel even spannend zo’n eerste keer, maar de kinderen vonden het vooral leuk om te doen. Vandaag zijn we begonnen met blok 2. We oefenen deze week verder met het plaatsen op de getallenlijn. Maar ook gaan we beginnen met splitsen van getallen en leren we de dagen van de week.

GROEP 4

juf Tamara, juf Someya

Wat een harde werkers in de klas. Afgelopen week was een beetje een onrustig weekje. Toch hebben de kinderen het superknap gedaan. Op naar een ontspannen week!

Spelling: we oefenen verder met de regel ‘staart’ (twee medeklinkers aan het begin en twee medeklinkers aan het einde van een woord). Daarnaast leren we een nieuwe regel, namelijk de regel ‘wolf’ (je hoort een tussen u, maar die schrijf je niet).

Rekenen: we sluiten blok 1 af en maken een begin met blok 2. We maken een begin met tafels (herhaald optellen) en gaan hard aan het werk met de sprongen op de getallenlijn.

Taal: we hebben het deze week over tegenstellingen.

Dinsdag hebben wij een leuke show uit het kunstmenu. Lekker genieten van een mooi optreden.

Klassendienst: Jady en Mats.
IPaddienst: Max en Sanne.

Fijne week allemaal!

GROEP 5

juf Simone

We hebben een fijne week gehad. We hebben de toetsen van rekenen en taal gemaakt en het dictee van spelling. Op donderdag en vrijdag hebben we herhaling gedaan en allerlei dingetjes afgemaakt. Dat was fijn.

Mad Science was een groot succes. De kinderen kunnen zich nog opgeven voor de naschoolse cursus, zes vrijdagmiddagen van 12.35 tot 13.35 uur.

We hebben twee verjaardagen gevierd, een buitenles gedaan over de tafels, gewerkt over Prinsjesdag en we zijn begonnen aan het nieuwe voorleesboek. Met drama zijn de kinderen begonnen met het maken van een hoorspel. Deze week werken we hier in de klas aan verder. Dinsdag over een week mogen ze met hun groepje een korte voorstelling geven voor de klas en juf Evelien.

Deze week beginnen we aan de nieuwe blokken van rekenen, spelling en taal. Met rekenen gaan we werken aan de buurhonderdtallen en het afronden van getallen en de digitale tijd. Ook wordt deze week de tafel van 8 aangeboden. Met spelling komt er een nieuwe afspraak aan bod: MoLLen. Als ik aan het eind van een klankgroep een korte klank hoor dan ga ik met twee medeklinkers.

Vandaag hebben de kinderen huiswerk mee gekregen. De opdracht staat goed beschreven in het mapje. De kinderen hebben twee weken de tijd voor deze opdracht, pas op 5 oktober nemen zij de opdracht mee naar school.

Morgen hebben we ook een hele leuke dag. Dan komt de vader van Jochem in de klas. Hij zal gaan vertellen over zijn beroep en vast heel veel vragen van de kinderen beantwoorden!

Fijne week allemaal!

GROEP 6

juf Roos, juf Sophia

Afgelopen week hebben de kinderen weer hard gewerkt. De stof van de rekentoetsen bleek nog erg lastig te zijn, dus zijn we deze week alles gaan herhalen. De komende week gaan de kinderen in de werelden werken waar ze bij de toets nog moeite mee hadden. We gaan de toets dan nog een keer maken en hopelijk lukt het dan een stuk beter!

Op woensdag kwam de Mad Science show langs, waarbij een niet zo handige professor wat leuke proefjes kwam laten zien. De kinderen vonden het fantastisch en sommigen zijn dit weekend zelf thuis in de weer gegaan met baking soda. Ze werden direct geïnspireerd dus!

Tijdens de zwemles mochten de kinderen ‘surfen’ op een klein plankje. Eerst proberen het tussen je benen te houden, dan erop zitten en zelfs op het plankje staan terwijl je naar beneden zakt. De kinderen vonden het hilarisch, maar tussen het lachen door lukte een aantal kinderen het om er lang op te blijven staan! Supergoed van ze!

Fijne week!

GROEP 7

juf Lisan

Het was weer een leuke, gezellig en drukke week. Maandag hebben we een les gehad over Prinsjesdag en oefenden we met debatteren. Best lastig om argumenten te bedenken waar je het niet mee eens bent. Juf Jessie was op dinsdag in de klas en op donderdag hebben we nog een stagiaire in de klas, meester Pieter. Er zijn te weinig stage plekken beschikbaar vandaar dat wij twee stagiaires hebben. Meester Pieter viel bijna letterlijk met zijn neus in de boter, omdat we in de schooltuinen kruidenboter hebben gemaakt. Erg leuk en de meeste waren erg lekker.
Het voorleesboek ‘Oorlogsgeheimen’ is uit en daarom kijken we nu de film in de klas. Dit past goed bij het thema WO II dat we later in het jaar behandelen.

Woensdag was Mad Science in de klas. Kinderen kunnen zich opgeven voor de naschoolse activiteiten van Mad Science. Dit is op vrijdag van 12.35 tot 13.35 uur hier op school. Het zijn 6 lessen in totaal.

Het werk voor de thuiswerkende kinderen in Gynzy
Blok 2 week 1 voor spelling en voor rekenen + rekenen in werelden
Woordenschat – Mijn lijf.
Grammatica – taal en redekundig ontleden – de werelden die open staan.

Het huiswerk voor aankomende week
1.   We gaan met de klas een kookboek maken. De bedoeling is dat de kinderen allemaal een recept in Word typen met een foto van zichzelf erbij (het liefst terwijl ze het gerecht maken of eten) en dat als attachment naar mij mailen. Graag ook een korte begeleidende tekst in de mail. Het recept mag maar één bladzijde zijn, dus niet meer. De uitleg hebben ze in de klas gekregen.
2.  Alles van Engels, dus herhaling van de woordjes (week 1 en 2) en de grammatica. Nu is er geen s.o.-tje maar een toets.

Kinderpostzegels:
Afgelopen woensdag hebben de kinderen het voorwerk voor de kinderpostzegels gedaan. Deze woensdag zijn de kinderen om 12.00 uur uit om kinderpostzegels te verkopen. Iedereen heeft een envelop gekregen met daarin een persoonlijke code om een eigen webshop te openen. We houden elke week bij wat de opbrengst is. Nieuw dit jaar is de verkoopbox waarmee de kinderen langs de deuren gaan. De klant pakt zelf een bestelformulier uit de box of scant de QR-code op de box. Ook kan er via whatsapp gekocht worden. Zo kunnen de kinderen 1,5 meter afstand houden. Donderdag 1 oktober moeten alle boxen weer op school zijn.

Wil iedereen nog aan een vest denken voor in de klas? Vanwege corona staan de ramen en deur open, het kan daardoor koud zijn in de klas.

Een fijne week allemaal!

GROEP 8

juf Manon

Afgelopen woensdag en donderdag was ik er niet in verband met mijn opleiding, maar er waren gelukkig twee hele leuke juffen: juf Sam op woensdag en juf Esther op donderdag. De kinderen hebben twee fijne dagen gehad!

Woensdag gaan zijn de kinderen om 12.00 uur uit om kinderpostzegels te verkopen. Iedereen heeft een envelop gekregen met daarin een persoonlijke code om een eigen webshop te openen. We houden elke week bij wat de opbrengst is. Nieuw dit jaar is de verkoopbox waarmee de kinderen langs de deuren gaan. De klant pakt zelf een bestelformulier uit de box of scant de QR-code op de box. Zo kunnen de kinderen 1,5 meter afstand houden. Donderdag 1 oktober moeten alle boxen weer op school zijn.

Woensdag gaan we om 10.00 uur meedoen aan de online 10@10 challenge. Met niemand minder dan Rico Verhoeven, Yara van Kerkhof, Celeste Plak, Roy Meyer, Jetze Plat en Laurine van Riessen brengen we de kinderen in beweging tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek. Zo ontdekken zij in 10 minuten 10 verschillende sporten. Hoe leuk is het om samen te sporten met deze topsporters die van hun hobby hun beroep hebben gemaakt!

Ik merk dat veel kinderen regelmatig hun huiswerk vergeten mee te nemen naar school of het niet leren. Dit is wel belangrijk in groep 8. De kinderen krijgen elke week huiswerk op/mee op maandag en het wordt besproken en getoetst op de vrijdag.


Het werk voor de thuiswerkers/zieke kinderen in Gynzy:

Rekenen: Blok 2 week 1 les 1 t/m 4, Wereld: Tabellen en grafieken, Procenten/beuken/verhoudingen, tijd & datum, Eiland: Alles wat openstaat binnen deze werelden.
Spelling: Thema 2 les 6 t/m 9, Wereld: werkwoorden, Eiland: alles wat openstaat binnen deze wereld.
Woordenschat: Wereld: Mijn lijf, Eiland: botten en spieren, zintuigen, de dokter, organen en uitdrukkingen met lichaam.
Grammatica: Wereld: Taalkundig en redekundig ontleden, Eiland: alles wat openstaat binnen deze werelden.

Fijn week allemaal!