WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN OBS DE WILGENHOEK

Het Wilgentakje

AGENDA

6-9  Informatieavond (zie mededelingen)

13 +14-9 Schoolfotograaf (zie mededelingen)

13-9 OAC vergadering

Week 37 en 38 – Startgesprekken

Er liggen nog heel veel gevonden sleutels bij juf Pauline, wie kan ik blij maken?

WEEK  36 – 5 september 2022

Groepsgeluk
De eerste schoolweek hebben we weer achter de rug. De groepen hebben een goede start gehad! De komende weken wordt er in de groepen extra aandacht besteed aan groepsvorming. Het thema heet: Ik en de ander. Om dit extra te ondersteunen zullen we de expertise van Marja, de kindercoach gaan inzetten voor de groepen 3 tot en met 8. Marja zal gebruik gaan maken van de methodiek Groepsgeluk. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere: iedereen gelijk, maar ook anders, types en emoties. Wilt u meer weten over Groepsgeluk? Marja is morgen te vinden op de informatiemarkt. De leerkrachten zullen in hun weekupdate hier regelmatig iets over delen.

Foto’s

Dinsdag 13 en woensdag 14 september komt de Schoolfotograaf op school. Alle kinderen gaan individueel op de foto , met hun broertje(s) en/of zusje(s) die op school zitten . En er word een klassenfoto gemaakt.

Binnenkort komt er ook een fotograaf van Spaarnesant foto’s maken van de school en van de kinderen voor de nieuwe website. Heeft u hier bezwaar tegen meld dit dan svp bij Pauline; pauline.roos@spaarnesant.nl.

De schoolbibliotheek/ Nieuwe boeken

Vanaf komende week willen we weer gaan starten met de schoolbibliotheek.

Dit is dit jaar veranderd. De boeken staan voor alle groepen in de bovenkamer, daardoor hebben we minder ouders nodig per keer, maar willen we wel vaker een ruilmoment plannen.

Heeft u op maandag, dinsdag of donderdag een half uurtje tijd, van 8.30 tot 9.00, om de kinderen te helpen met het kiezen van een boek? Meldt u dan aan bij karenvandeven@hotmail.com, zij deelt de ouders voor ons in.

Wij hebben weer mooie nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek. Wie wil helpen om deze te boekloneren? Graag opgeven bij Pauline; pauline.roos@spaarnesant.nl

Informatieavond

Op 6 september staat de informatieavond gepland. De agenda ziet er als volgt uit:
18.45 uur – 19.30 uur       Groepen 5-6-7-8
19.30 uur – 20.00 uur       koffie – thee en informatiekraampjes (voor alle ouders)
20.00 uur – 20.45 uur       Groepen 1-2-3-4

Uitval intern begeleider

Helaas is Ingrid, de intern begeleider bij de start van het schooljaar uitgevallen. Op dit moment is er nog geen zicht op welk termijn zij weer zal terugkeren. Haar werkzaamheden zullen in ieder geval tot de kerstvakantie worden overgenomen door Celeste. Zij is een ervaren intern begeleider binnen Spaarnesant en zal 2 dagen in de week op de Wilgenhoek zijn. Zij is op dit moment herstellende van corona en zal vanaf deze week vanuit huis haar werkzaamheden voor de Wilgenhoek rustig gaan opbouwen. Heeft u vragen over de leerlingenzorg dan kunt u terecht bij de leerkracht.

Digitalisering betalingsverkeer
Vanaf dit schooljaar zullen we in samenwerking met de OAC gaan werken met een digitaal betalingssysteem. Dit betekent dat u, voor bijvoorbeeld het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage een betalingslink zult ontvangen via Social Schools. Dit is een stuk gebruiksvriendelijker.