WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN OBS DE WILGENHOEK

Het Wilgentakje

AGENDA

17-5 – 20.00 uur MR Vergadering

26-5/29-5 – Hemelvaartsweekend, alle kinderen vrij

4-6/6-6 – Pinksterweekend, alle kinderen vrij

7-6/8-6 – Studiedagen, alle kinderen vrij

28-6 – 18.00-19.00 Kijkavond Project

Bijlage

1 Inschrijfformulier avond 4daagse

2 Ping pong in de vakantie

WEEK  20 – 16 mei 2022

Thema Sterren en Planeten

Vanmorgen om 8.20 uur stonden de leerlingen al in grote getale bij het hek op het achterplein. Het was leuk om alle leerlingen verkleed te mogen ontvangen. Ook was het weer erg leuk om alle leerlingen van de gehele school bij elkaar te hebben. Na deze leuke opening van het thema zijn de leerlingen naar de klas gegaan.

De komende 6 weken zullen we werken aan dit project. Hierin zitten allerlei leuke lessen, uitstapjes, gastdocenten en opdrachten. Op 28 juni van 18.00 – tot 19.00 uur organiseren we een kijkavond waarin alle belangstellende de opbrengsten kunnen komen bewonderen.

Terugkeer na de lunch

Vanaf morgen zullen de leerlingen die thuis hebben geluncht weer via de hoofdingang naar binnen moeten. Op deze manier blijft het hek op het achterplein gesloten en houden we een goed overzicht over de kleuters die spelen op het plein.

IEP & CITO
Deze week zijn we gestart met de 2de afnamen van de toetsen. Met deze toetsen meten we de voortgang van de leerlingen. Wanneer alle data binnen is verwerken deze leerkrachten die in ons leerlingvolgsysteem en vinden de groepsbesprekingen plaats tussen de IB en de groepsleerkracht.

Dit betekent dat het oudergesprek op initiatief van ouders gemaakt kan worden, maar ook op die van school.

Wilgenhoek avond4daagse – van de OAC:
 
In de bijlage vinden jullie het inschrijfformulier voor de avond4daagse.  Je kunt je kind inschrijven door het formulier samen met 5 euro (per kind) in een gesloten envelop in te leveren bij de leerkracht. Graag inschrijven voor 30 mei! Mochten jullie thuis geen printmogelijkheden hebben, juf Pauline heeft ook stapeltje uitgeprinte formulieren beschikbaar. 
We hopen dat er weer veel kinderen mee lopen!

Groetjes,

Suzanne & Sarah
namens de OAC

WilgenTalentenTheater

Na 2 jaar afwezigheid hopen wij dit jaar weer een Talenten Theater kunnen organiseren op donderdag 14 juli. Kun je zingen, dansen, een muziekinstrument bespelen, turnen, een leuke mop vertellen of iets anders. Geef je op!!

De audities zijn donderdag 9 juni. Bij juf Pauline hangt een inschrijflijst . Tot 2 juni kun je inschrijven.