WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN OBS DE WILGENHOEK

Het Wilgentakje

AGENDA

7 april – Voorjaarsontbijt

11/12/13 april – kamp groep 8

14 april – Studiedag , alle kinderen vrij


WEEK  13 – 28 maart 2022

De week op een rij
Afgelopen week heeft in het teken gestaan van de lentekriebels. De leerlingenraad had een leuke openingsopdracht bedacht voor alle groepen; een groepskunstwerk. Iedere groep maakt een schilderij met als thema: Lentekriebels.

In iedere groep zijn verschillende themalessen gegeven. De kleutergroepen hebben het gehad over henzelf, jongens en meisjes, vriendschappen en over stop! Zeggen.
De groepen 3 en 4 hebben veel aandacht besteed aan goede gedachtes hebben over jezelf, over vriendschappen en speciale personen in je leven. De inhoud van de lessen voor de groepen 5 en 6 gingen over grenzen aangeven, gevoelens die je kan hebben en over grenzen.

De groepen 7 en 8 hebben uitgebreid stil gestaan bij onderwerpen als verliefdheid, consent en grenzen aangeven en accepteren.
Het waren zeer rijke lessen met mooie aanknopingspunten om in de toekomst weer over door te gaan.

Start op de Wilgenhoek na de grote vakantie

In verband met het opzeggen van een kinderdagverblijf en/ of peuterspeelzaal…Kleuters die jarig zijn in juli, augustus, september mogen na de zomervakantie starten in groep groen of blauw.

Hulp gevraagd

As woensdag en donderdag hebben we een super leuke activiteit voor de groepen 3 t.m. 8. Er komt een grote trailer ( bij het Pim Mulier Sportpark) en de kinderen mogen naar een concert. De trailer mag op de parkeerplaats staan, maar er moeten dinsdagavond hekken klaar gezet worden om alvast de plek te reserveren. De hekken staan er al. Wie zou dit voor ons willen doen? Graag een reactie op deze vraag via Social Schools.

De leerkrachten zullen zelf of via de klassenouder vragen om hulp wie er kan meelopen naar de locatie.