Waar je gezien

wordt
zien!

en we je leren

Een veilige en fijne plek

De Wilgenhoek streeft ernaar de kinderen zich veilig en thuis te laten voelen op school. Alleen dan ontwikkelt een kind zich het beste. Er is veel aandacht voor gedragsafspraken. We hebben respect voor elkaar en we gaan zuinig met de spullen van onszelf en van een ander om. Deze punten staan bij ons hoog in het vaandel. Gedragsafspraken moeten gerespecteerd worden. Bij overtreding wordt over het waarom van de afspraak gepraat. Het begrijpen van de afspraak staat voorop, niet de afspraak zelf.

Op onze school leren kinderen niet alleen kennis vergaren, ze ontwikkelen er ook hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen, zelfkennis te verwerven. Ze leren om te gaan met elkaar, verdraagzaam en verantwoordelijk te zijn. Ze doen kennis op van andere culturen en andere opvattingen.

Voor leerkrachten, leerlingen en ouders geldt: respect hebben voor elkaar en voor de omgeving. Algemene schoolafspraken gelden voor allen en worden door allen nageleefd, waarbij voor een ieder geldt: goed voorbeeld doet goed volgen.

Rondom het omgaan met (on)gewenst gedrag zijn afspraken op een rij gezet. Deze afspraken worden nageleefd door alle leerkrachten en hebben betrekking op alle leerlingen en zijn terug te vinden in ons gedragsprotocol

DE SCHOOLAFSPRAKEN

De gedragsafspraken zijn:

– Iedereen voelt zich het best, als niemand wordt gepest.

– Er is er maar één die praat, zodat het luisteren beter gaat.

– Wees netjes en ruim je rommel op, een nette school is top.

– Stil lopen in de gang, dat weten we al lang.

– Wij laten merken hoe rustig we kunnen (samen)werken.

– Iedereen hoort erbij en uniek dat zijn wij.