is een kenmerk van succesvol onderwijs

Ouderbetrokkenheid

OUDERBETROKKENHEID

Ouderbetrokkenheid is een kenmerk van succesvol onderwijs. Het bevordert de schoolprestaties, werkhouding, het sociaal-emotioneel functioneren en welbevinden van leerlingen (ongeacht de achtergrond van het gezin of het opleidingsniveau van de ouders). Een constructieve samenwerking tussen leerkrachten en ouders is hierbij cruciaal. Deze draagt bij aan een schoolcultuur waarin leerkrachten en ouders zij aan zij staan en bevordert daarmee het werkplezier van leraren én het vertrouwen van ouders in de school.

De Wilgenhoek organiseert met de MR geregeld thema-avonden – het Wilgencafé – om op educatief vlak de verbinding te leggen tussen team en ouders.

EDUCATIEF PARTNERSCHAP

Contact met ouders, samenwerking en ouderbetrokkenheid erkennen we op de Wilgenhoek als een belangrijke factor voor een succesvolle schoolcarrière. We organiseren allerlei activiteiten waarbij uw hulp onontbeerlijk is.

Om de leerlingen op 4-jarige leeftijd al direct goed in beeld te hebben vragen we toekomstige ouders signaleringslijsten in te laten vullen. Daarmee proberen we de kinderen direct goed op te vangen. Deze bespreken we 6 weken na de start van uw kind bij ons op school.

Om ieder jaar goed te starten voeren we met alle ouders een kennismakingsgesprek. We stemmen de verwachtingen op elkaar af en luisteren naar u zodat we uw kind nog beter leren kennen. Op deze manier leert u ook de nieuwe leerkracht van uw kind kennen.

In november voeren we voortgangsgesprekken waarbij vanaf groep 5 zowel als uw zoon of dochter wordt uitgenodigd. In dit type gesprek richten we ons op de sociaal emotionele voortgang van uw kind. Dit levert vaak mooie gesprekken op.

Een veilige school maken we samen

Op de Wilgenhoek helpen we kinderen op allerlei manieren om het beste uit zichzelf te halen. Als het gaat om gedrag hanteren we daarvoor in elke klas dezelfde procedures en proberen we voorspelbaar te zijn voor kinderen.

Daarvoor hanteren we op de Wilgenhoek een gedragsprotocol waarin is beschreven hoe we op een positieve maar duidelijke manier omgaan met onze leerlingen en wat we van elkaar verwachten.  De samenwerking tussen school en ouders is van groot belang en draagt er aan bij dat de leerlingen zich gezien voelen en met plezier naar school gaan.

Hier leest u het Gedragsprotocol.