Prestatie door

plezier
prestatie

Plezier door

ONZE VISIE OP ONDERWIJS

Wij willen een school waar de talenten en kwaliteiten van alle kinderen kunnen worden ontwikkeld. Hierop hebben wij onze visie op onderwijs is teruggebracht tot vier kernwaarden: Verantwoordelijkheid, Veiligheid, Vertrouwen en Verscheidenheid.

Daarnaast onderscheidt de Wilgenhoek zich op Onderwijs op maat & Cultuur- en maatschappijeducatie, lees meer hierover in de schoolgids.

Verantwoordelijkheid

Wij leren de kinderen
bewuste keuzes te maken
en verantwoordelijkheid
te nemen voor de gevolgen.

Veiligheid

Wij zorgen met elkaar
voor een goede en
prettige sfeer
binnen de school.

Vertrouwen

Ieder kind wil het beste
uit zichzelf halen, dat is
ons uitgangspunt en
daar helpen we bij.

Verscheidenheid

Wij respecteren iedereen,
wij kunnen van elkaars
verschillen leren.

ONZE KOERS

Wij hebben het afgelopen jaar een ambitieuze en vooral kindgerichte koers vastgesteld voor de komende jaren. Aan deze koers hebben de leerlingenraad, de MR , externe deskundigen en vooral het team hard gewerkt. Dat maakt dat we gericht doorontwikkelen de komende jaren!