waar je gezien wordt

De plek

op de Wilgenhoek!

Welkom

EEN ONDERZOEKENDE SCHOOL

Op de Wilgenhoek willen we leerlingen uitdagen op onderzoek te gaan door de verwondering te prikkelen, vragen te stellen en oplossingen te zoeken. Dat betekent dat we als team ook die onderzoekende houding nodig hebben. We participeren geregeld in onderzoeken waarbij gegevens verzameld worden die het onderwijs in brede zin vooruit kunnen helpen.

Voor onze dagelijkse praktijk is de website van het NRO (nationaal regieorgaan onderwijsonderzoek) van grote waarde. Daar vinden we op cruciale vragen regelmatig theoretische onderbouwing en maakt het makkelijker goed onderbouwde keuzes te maken.  Neem zelf ook eens een kijkje als u geïnteresseerd bent op de kennisrotonde. 

ONDERZOEK ‘VERWONDERING’ i.s.m. VU
februari 2020

Voor leerkrachten van de Wilgenhoek is het natuurlijk belangrijk dat kinderen het goed doen op school; maar voor onze leerkrachten is het minstens zo belangrijk dat kinderen zich ook kunnen verwonderen over de wereld. Bijvoorbeeld over vragen zoals:

“Waarom blijft een ijzeren boot drijven, terwijl ijzer zinkt?”
“Waarom is er oorlog op de wereld, want niemand vindt dat toch fijn?”
“Wat is liefde?”

Maar leren kinderen ook beter door verwondering? En hangt verwondering misschien ook samen met andere eigenschappen van kinderen, bijvoorbeeld met de morele en spirituele ontwikkeling? Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam willen verwondering bij kinderen van 10 t/m 12 jaar in kaart brengen en antwoord krijgen op deze vragen. De Wilgenhoek doet mee aan dit onderzoek. Kinderen van groep 7 en 8 en hun ouders, de bovenbouwleerkrachten en de schoolleider vullen allemaal een vragenlijst in. De deelnemende kinderen krijgen verhaaltjes te zien en lezen op een I-pad en beantwoorden daar vragen over. Zij kunnen ook meedoen aan een interview over hoe zij verwondering ervaren. De leerkrachten hebben een online vragenlijst ingevuld over hoe zij verwondering proberen te stimuleren bij hun leerlingen en sommigen zijn daarover ook geïnterviewd. Later dit jaar worden de uitkomsten van het onderzoek bekend gemaakt. De website van het project op de VU is www.wonderfuleducation.nl.