MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten, die zich inzetten voor een goed schoolbeleid. Dat betekent dat wij actief en kritisch meedenken over schoolbeleid, huisvesting en protocollen.