Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten, die zich inzetten voor een goed schoolbeleid. Dat betekent dat wij actief meedenken over schoolbeleid, huisvesting en protocollen.

 • Wat doet de MR

  De medezeggenschapsraad (MR) maakt van deze plek op de website graag gebruik voor een kennismaking. Waar de MR precies voor staat, kunt u lezen in de schoolgids. In het kort komt het erop op neer dat wij actief mee denken met belangrijke zaken op de Wilgenhoek.

  Hierbij kunt u denken aan:

  • passend onderwijs
  • de regelgeving die vanuit het ministerie verandert
  • ontwikkelingen rondom voor-, tussen- en naschoolse opvang
  • projectmatig onderwijs
  • opbrengstgericht werken
  • aanpassingen van de schooltijden
  • huisvesting, gymzalen
  • schoolgids
  • formatie
 • MR-leden

  Oudergeleding

  • Rebekka van Voornveld – Lid
  • Jeroen Kuijk – Voorzitter
  • Josje den Hartogh – Secretaris

  Personeelsgeleding

  • Mitch Didden – Lid
  • Marjan Koopman – Lid
  • Nancy de Boer – Lid

  Voor ouders

  Bij de MR kunt u als ouder ook terecht met vragen over schoolbeleid. U kunt de ouderleden direct aanspreken op het schoolplein of neem contact op via e-mail: MR@obsdewilgenhoek.nl

  Iedere ouder is van harte welkom om een vergadering bij te wonen als toehoorder. De vergaderingen zijn openbaar en voor alle ouders toegankelijk. In de schoolkalender staan de vergaderdata.

Scroll to top