Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten, die zich inzetten voor een goed schoolbeleid. Dat betekent dat wij actief en kritisch meedenken over schoolbeleid, huisvesting en protocollen.

 • Wat doet de MR

  De medezeggenschapsraad (MR) maakt van deze plek op de website graag gebruik voor een hernieuwde kennismaking. Waar de MR precies voor staat, kunt u lezen in de schoolgids. In het kort komt het erop op neer dat wij – drie ouders en drie leerkrachten – ons hard maken voor een goed schoolbeleid.

  Dat betekent dat wij actief en kritisch meedenken over:

  • zaken die de Wilgenhoek aangaan, bijvoorbeeld:
   • passend onderwijs
   • de regelgeving die vanuit het ministerie verandert
   • ontwikkelingen rondom voor-, tussen- en naschoolse opvang
   • projectmatig onderwijs
   • opbrengstgericht werken
   • aanpassingen van de schooltijdenregeling
   • huisvesting, gymzalen
   • schoolgids
   • formatie
  • zaken die te maken hebben met het welzijn en de ontwikkeling van uw kind in deze school, bijvoorbeeld:
   • huisvesting
   • ICT ontwikkeling
   • diverse protocollen o.a. dyslexie-protocol
   • zorgleerlingen en inclusief onderwijs
 • MR-leden schooljaar

  Oudergeleding

  • Marija Kamminga
  • Jeroen Kuijk
  • Josje Boon

  Personeelsgeleding

  • Manon Bruijn
  • Eva Koper
  • Simone de Vries

   

  Voor ouders

  Bij de MR kunt u als ouder ook terecht met vragen over schoolbeleid. U kunt de ouderleden direct aanspreken op het schoolplein of thuis bellen. Of neem contact op via e-mail: MR@obsdewilgenhoek.nl

  U kunt de notulen nalezen op deze website. In het Wilgentakje houden we u op de hoogte van de vergaderdata en schrijven regelmatig een stuk om u te informeren. Ook is er een prikbord in de entree van de school voor mededelingen.

  Iedere ouder is van harte welkom om een vergadering bij te wonen als toehoorder. De vergaderingen zijn openbaar en voor alle ouders toegankelijk. In de schoolkalender staan de vergaderdata.

↑ Scroll to top