De leerlingenraad heeft goede

ideeën!

LEERLINGENRAAD

Onze leerlingenraad is groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom met een vertegenwoordiger van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn. 

LEDEN LEERLINGENRAAD

SCHOOLJAAR 2020-2021

– Indy(5)
– Mesam (5)
– Lars (6)
– Káto (6)
– Anne (7)
– Alec (7)
– Morris (8)
– Kick (8)

De leerlingenraad komt vooral met praktische plannen en voorstellen. De voorzitter van de raad bespreekt deze met het team. We kijken altijd of het praktisch uitvoerbaar is, zowel financieel als wat regelgeving betreft. Mochten er problemen zijn, dan wordt de leerlingenraad zelf geacht daar oplossingen voor aan te dragen. De leerlingen leren op die manier om realistische voorstellen te maken. En natuurlijk voorstellen die draagvlak hebben, want dat is waar het in een democratisch gekozen stelsel omgaat.