HUISWERK OP DE WILGENHOEK

Vanaf groep 5 krijgen kinderen op de Wilgenhoek huiswerk. Onder huiswerk verstaan we alle opdrachten die de leerling van school krijgt om thuis uit te voeren. Deze opdrachten hebben een verplichtend karakter.

Huiswerkopdrachten sluiten aan bij de leeftijd en ontwikkelingsfase van de leerling. Om een doorgaande lijn in de opbouw van het huiswerk te waarborgen zijn er afspraken, zodat het voor leerling, ouders en leerkracht duidelijk is wat de doelstellingen zijn, de verwachtingen en concrete uitwerking van het huiswerk.

VOORBEELDEN VAN HUISWERKOPDRACHTEN:

• het maken van een werkstuk
• het voorbereiden van een spreekbeurt
• het inoefenen van reeds aangeboden leerstof
• iets meenemen voor de (vertel)kring
• leren van reeds aangeboden stof
• boeken meenemen die aansluiten bij een project in de klas
• het maken van een creatieve opdracht

DOELSTELLINGEN

De Wilgenhoek vindt huiswerk een belangrijk onderdeel van het onderwijs- leerproces. In de volgende doelstellingen komt de pedagogische en didactische relevantie van huiswerk naar voren.

  • Huiswerk biedt de mogelijkheid tot uitbreiding van de leertijd, zodat extra inoefenen van de reeds aangeboden leerstof mogelijk is, wat het leerproces en de resultaten zal bevorderen. De leerstof zal beter beklijven en vaardigheden zullen meer getraind worden door het maken en leren van huiswerk.
  • De leerling leert zelfstandig te werken. Het gaat dan om zelf doelen stellen, geschikte aanpak kiezen, zelf plannen, zelf problemen oplossen, zichzelf motiveren en blijven concentreren. Vaardigheden die de leerling in het Voortgezet Onderwijs hard nodig heeft. Richting groep 8 leert de leerling om steeds meer verantwoording te dragen.
  • Huiswerk legt een brug tussen school en thuis. Huiswerk brengt een stukje school mee naar huis. Het biedt een kans om ouders te betrekken bij het schoolgebeuren. Ouders krijgen informatie over wat er aan bod komt in de klas.

OVERZICHT VAN HET HUISWERK

Per week (richtlijn):

  • groep 5: 1x maak of  1x leer
  • groep 6: 1x maak of  1x leer
  • groep 7: 1x maak en 1x leer
  • groep 8: 2x maak en 1x leer