Ons karakteristieke,

monumentale schoolgebouw,

sinds 1931

Het schoolgebouw na de voltooiing in 1931.

Het schoolgebouw na de voltooiing in 1931.

De Zonnehoek, de kleuterafdeling van de school.

Het achterplein vóór de verbouwing van 1952.

Het beeld met kunsthistorische waarde op het achterplein.

Het Bezoek van prinses Maxima op de Wilgenhoek in 2015.

Daan Berkhof maakt een prachtige impressie van de school ter gelegenheid van het 85 jarig bestaan van de school.

HISTORIE VAN DE WILGENHOEK

Het bouwen van het schoolgebouw aan de Wilgenstraat 81 begon al in 1930. Hier kunt u meer lezen over het ontstaan en ontwikkeling van onze school en een uitleg over de monument-status van ons schoolgebouw.

ONTSTAAN VAN DE HET SCHOOLGEBOUW
Het schoolgebouw aan de Wilgenstraat 81 werd in 1930-1931 gebouwd naar een ontwerp van architect P.F. de Bordes. Hij was de ‘Haarlemse hoofdingenieur belast met bouwzaken’. De huidige benaming voor deze functie is Stadsarchitect.
Op zaterdag 7 maart 1931 vond de opening van de school plaats, als de Linnaeusschool voor openbaar lager onderwijs.

Door de toenemende industrie – met name langs het Spaarne – trokken veel arbeiders met hun gezinnen naar Haarlem. Daardoor groeide het aantal inwoners van de stad snel en ontstond er een grote behoefte aan scholen. Nadat de Bordes de huidige Zonnewijzer (voorheen Fuhrhopschool) en De Zonnehoek (nu: het politiebureau aan het Marnixplein) had ontworpen, was onze school aan de beurt. Het gebouw was de laatste in een reeks van nieuwe scholen die in deze periode ontstonden. Een aantal jaren stond het schoolgebouw nog binnen een weiland. De huizen van de Wilgenstraat en de Laurierstraat waren er al. Maar de huizen aan de Delftlaan, Zaanenlaan en Junoplantoen werden later gebouwd, rond 1935.

BOUWSTIJL
De school werd uitgevoerd in een functionalistische stijl. Dit is een stroming in de architectuur die inhoudt dat constructie en uiterlijk bepaald moeten worden door de functie van het gebouw. Versieringen werden in principe  niet toegepast. Bovendien vond men in die tijd, dat scholen een statig en streng uiterlijk moesten hebben. Daardoor kregen zij vaak een massief karakter, waarbij een toren het gebouw en de plaats in de wijk nog eens extra accentueerde.

Karakteristiek is onder meer de opzet met op elkaar aansluitende blokvormen en platte daken. Sterke overeenkomsten zijn te zien met de bouwkunst van de bekende architect W.M. Dudok die onder andere het raadhuis van Hilversum ontwierp, in 1930.
Onze school werd opgezet met bakstenen gevels en stalen ramen. In het trappenhuis kwamen decoratieve glas-in-loodramen die waren ontworpen door de vrouw van de architect De Bordes. Inmiddels zijn deze ramen vervangen door gewoon glas.

VERBOUWINGEN
In de loop van de jaren heeft het schoolgebouw meerdere verbouwingen ondergaan. In de beginjaren ’50 werd de school een Montessori-school. Ten behoeve van het montessori-onderwijs werd het klaslokaal waar op dit moment groep 4 zit, aan de kant van de Laurierstraat uitgebreid met een serre. Ook de overige beneden-lokalen werden vergroot met een serre aan de kant van het schoolplein. Deze veranderingen werden in 1952 gerealiseerd.

INVOERING BASISONDERWIJS
Een andere belangrijke wijziging vond plaats in verband met de invoering van het basisonderwijs, medio 1985. De kleuters van De Zonnehoek op het Marnixplein verhuisden naar de Linnaeusschool, waardoor behoefte ontstond aan méér klasruimte. Een gedeelte van de oorspronkelijke gymzaal werd gebruikt voor het maken van een nieuw klaslokaal (waar nu groep Geel zit), met daarboven een personeelsruimte. Met invoering van het basisonderwijs werd de naam van de school gewijzigd in Basisschool De Wilgenhoek.

In 2014 heeft de school wederom een wijziging ondergaan. Er is een tweede etage gecreëerd waardoor er een lesruimte en een extra kantoorruimte is ontstaan. Daarnaast  zijn de lokalen op de eerste verdieping verbreed wat veel extra ruimte geeft in de klassen.

ONZE SCHOOL IS EEN MONUMENT
Een monument is een object van tenminste 50 jaar oud, dat juridisch is beschermd vanwege de bijzondere cultuurhistorische en/of architectuurhistorische waarden. Bouwkundig gezien gelden voor monumenten speciale regels. Je mag niet zonder meer bouw-, verbouw-, restauratie- of sloopwerkzaamheden uitvoeren aan een monument. De regels zijn vastgelegd in de Monumentenwet. Om te kunnen beoordelen of onze school een monument is, heeft de gemeente Haarlem gekeken naar de onderstaande, onderstreepte aspecten. Men schrijft het volgende:

ARCHITECTUUR- EN CULTUUR-HISTORISCHE WAARDE
Het schoolgebouw is binnen de gemeente Haarlem een uitstekend voorbeeld van “moderne” scholenbouw uit de 20-er en 30er jaren van de vorige eeuw. Het betreft een in vrij gave staat verkerend gebouw uit 1930-1931, ontworpen door de Haarlemse stadsarchitect P.F. de Bordes en uitgevoerd in een functionalistische stijl. Karakteristiek zijn onder meer de op elkaar aansluitende blokvormen en de platte daken. Het gebouw is van groot architectuurhistorisch belang vanwege het type, het architectonische ontwerp en de bijzondere detaillering. Het interieur behield diverse authentieke elementen. Aan de achterzijde van het gebouw staat een beeld (zeeleeuwtje?) met kunsthistorische waarde.

STEDENBOUWKUNDIGE EN SITUATIONELE WAARDE
Het object vormt een wezenlijk en onlosmakelijk onderdeel van de bebouwing aan de zuidzijde van de Wilgenstraat. Hier neemt de uit een langgerekt bouwvolume bestaande school met massieve blokvormen, en gevarieerde gevelindelingen, een sterk in het oog vallende positie in. De belangrijke situeringswaarde wordt versterkt door de markante ligging op de hoek van twee straten (Wilgenstraat en Delftlaan).

Omdat het schoolgebouw op een vrij gave wijze behouden is gebleven, is het op basis van bovenstaande motivering “beschermenswaardig” als gemeentelijk monument in de gemeente Haarlem.

HOOG BEZOEK
In 2015 werd de Wilgenhoek vereerd met hoog bezoek. Koningin Máxima bezocht Haarlem voor het initiatief ‘Ieder Kind een Instrument’ van Hart, centrum voor kunst, cultuur, kennis en muziek. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, commissaris van de Koningin Johan Remkes en burgemeester Bernt Schneiders vergezelden de Koningin bij dit bezoek.

85-JARIG BESTAAN VAN DE WILGENHOEK

In maart 2016 bestond de Wilgenhoek 85 jaar. Ter gelegenheid daarvan zijn er een aantal artikelen in diverse kranten verschenen, namelijk in het Haarlems Weekbad en het Haarlems Dagblad.