U bent van harte welkom voor een kijkje op onze

fijne en gezellige school

Meld u hieronder aan.

AANMELDEN NIEUWE LEERLING

Wilt u uw kind aanmelden op obs De Wilgenhoek?

Wij ontvangen u graag voor een rondleiding en informatiegesprek, dit duurt ongeveer een uur. In de meeste gevallen zal Pauline Roos u ontvangen. Maak een vrijblijvende afspraak  door het onderstaande formulier in te vullen. Of een email sturen aan; pauline.roos@obsdewilgenhoek.nl

Hieronder vindt u een filmpje om een eerste indruk te krijgen van De Wilgenhoek.

  PLAATSINGSBELEID BASISONDERWIJS HAARLEM

   

  Aanmelden van kinderen 


  Voor het eerst naar de basisschool

  Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. In Haarlem geldt het plaatsingsbeleid voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn. Op alle basisscholen verloopt het aanmelden op dezelfde manier. Alle aangemelde kinderen, die in dezelfde periode geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.

  Aanmelden voor de basisschool
  U meldt uw kind aan door het aanmeldformulier van Schoolplein bij de school van uw eerste keuze in te leveren. U mag elke school in Haarlem kiezen; er zijn totaal 49 basisscholen. Ook kinderen uit buurgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen.

  Belangrijk: Altijd  aanmelden
  Ook als er al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden.

  Voorrangsscholen

  Elk kind in Haarlem heeft voorrang op de zes – op loopafstand – dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer u op www.NaarschoolinHaarlem.nl postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft. Bij het bepalen van uw scholen van voorkeur mag u elke school in Haarlem kiezen.

  Wat moet u doen

  Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in.

  • Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van uw kind). Als hier fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
  • Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, uw volgende voorkeur op 2, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
  • Let op: Ook wanneer al een oudere broer/zus op onze school zit, moet u het aanmeldformulier bij ons inleveren. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
  • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet uw telefoonnummer en e-mailadres niet).
  • Lever het aanmeldformulier van Schoolplein vóór de sluitingsdatum in bij onze school ter attentie van Pauline Roos.

  In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:

  • de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct en u heeft ze gecorrigeerd;
  • u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.

  Binnen 10 werkdagen na het inleveren van uw aanmeldformulier ontvangt u (per mail) een bewijs van aanmelding, waarop alle gegevens staan zoals uw kind in onze administratie verwerkt is.
  De voorrangsscholen die u niet gekozen heeft, worden automatisch in volgorde van loopafstand in een tweede lijstje op dit bewijs toegevoegd.

  Controleer dit bewijs van aanmelding en neem z.s.m. met ons contact op indien de gegevens niet correct zijn.
  U kunt tot de sluitingsdatum uw aanmelding en/of de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen.

   Geen aanmeldformulier?

  Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u het downloaden van  www.naarschoolinhaarlem.nl

  Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen.

  Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens kunnen controleren.

   Inleverdata voor het aanmeldformulier

  De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

  Kinderen geboren tussen 1 mei 2018 en 31 augustus 2018 29 september 2021

  Een plaats op de basisschool

  Na de inleverdatum worden – onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen – alle aangemelde kinderen voor de betreffende geboortegroep geplaatst. Het toedelen van de plaatsen aan de aangemelde kinderen verloopt voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd, volgens vastgestelde voorrangsregels. Elk kind krijgt een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

  Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.

  Wanneer op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen van voorkeur.
  Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor een plaats op de eerstvolgende opgegeven voorkeursschool, enz., enz. Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze zijn automatisch toegevoegd aan uw opgegeven voorkeuren, welke staan op uw bewijs van aanmelding.

  De plaatsing van de aangemelde kinderen op onze school gaat in onderstaande volgorde:

  1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt (dit kind heeft een plaatsgarantie);
  2. Het kind heeft onze school als voorrangsschool;
  3. Het kind woont in Haarlem, maar onze school is geen voorrangsschool;
  4. Het kind woont buiten Haarlem.

  Inschrijven                                                                                                                                         

  Na de plaatsing ontvangt u (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) een email van de school met een bevestiging van aanmelding waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school.

  Wilt u kennismaken met onze school?
  Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten.  Vanwege Corona zijn de mogelijkheden wat beperkter dan gebruikelijk. U kunt voor een kennismaking mailen naar: pauline.roos@obsdewilgenhoek.nl Graag hierbij vermelden: naam van het kind, geboortedatum van het kind en uw telefoonnummer. In de video hierboven kunt u alvast een kijkje nemen in onze school!

  Tot op de Wilgenhoek!