waar je gezien wordt

De plek

op de Wilgenhoek!

Welkom

Welkom bij obs de Wilgenhoek!

OBS de Wilgenhoek is een openbare, kleine school voor basisonderwijs.

Het is een buurtschool, waar kinderen hun speelkameraadjes uit de omgeving ontmoeten en de kinderen, ouders en leerkrachten elkaar kennen. Ons prachtige en monumentale gebouw in de Wilgenstraat  biedt ons genoeg ruimte om goed, gevarieerd en uitdagend onderwijs te bieden aan alle 220 leerlingen.

De Wilgenhoek is heeft een verbindende functie in de buurt en heeft een grote ouderbetrokkenheid. We zijn van mening dat een goede samenwerking tussen ouders, kinderen en school belangrijk is voor een succesvolle schoolperiode.

We vinden elkaar als het over onderwijs gaat, maar ook als er iets te vieren is!

Vanwege Covid-19 mogen wij op dit moment geen ouders ontvangen in school. Heeft u vragen dan kunt u ons mailen; info@obsdewilgenhoek.nl

Wilt u een afspraak maken voor een (digitale) informatie of wilt u inlichtingen over aanmelden, dan kunt u mailen naar; pauline.roos@obsdewilgenhoek.nl

Karin van den Bos, locatie directeur

AANMELDEN NIEUWE LEERLING

Wilt u uw kind aanmelden op obs De Wilgenhoek? Wij ontvangen u graag!
Maak een afspraak voor een gesprek met rondleiding, door het aanmeldformulier in te vullen.

SCHOOLTIJDEN & SCHOOLVAKANTIES

SCHOOLTIJDEN

Maandag, dinsdag en donderdag:
8.30-12.00 uur
13.00-15.15 uur

Woensdag en vrijdag:
8.30-12.20 uur

Deur open:
8.20-8.30 uur
12.55-13.00 uur

SCHOOLVAKANTIES

Herfstvakantie
23-10-2017 t/m 29-10-2017

Kerstvakantie
23-12-2017 t/m 07-01-2018

VRIJ BUITEN SCHOOLVAKANTIE?

Wilt u vrij vragen voor uw kind buiten de schoolvakantie? Lees meer

STUDIEDAGEN (VRIJE DAG)

maandag 30-10-2017
woensdag 06-12-2017
vrijdag 09-02-2018
donderdag 26-04-2018
maandag 18-06-2018
dinsdag 19-06-2018

DIGIDUIF

Alle belangrijke data zijn ook terug te vinden in de Digiduif-kalender.

HET WILGENHOEK-TEAM

ONZE VISIE OP ONDERWIJS

Wij willen een school zijn voor alle kinderen uit de omgeving, waar de talenten en kwaliteiten van alle kinderen kunnen worden ontwikkeld. Hierop hebben wij onze visie op onderwijs is teruggebracht tot vier kernwaarden:

Verantwoordelijkheid, Veiligheid, Vertrouwen en Verscheidenheid.

Daarnaast onderscheidt de Wilgenhoek zich op Onderwijs op maat & Cultuur- en maatschappijeducatie.

Ons karakteristieke,

monumentale schoolgebouw,

sinds 1931
HISTORIE