WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN OBS DE WILGENHOEK

HET WILGENTAKJE

AGENDA


Week 6 – 4xWijzer thema 3
Vr. 8-2 – Kinderdisco, zie de flyers op de deuren
Za. 9-2 – Ouderdisco, zie de flyers op de deuren
Do. 14-2 – Schaatsen!
16- 2 t/m 24-2 Voorjaarsvakantie
Ma. 25-2 – Studiedag, alle kinderen vrij

REGEL VAN DE WEEK

Er is er maar één die praat, zodat luisteren beter gaat.

GOED GEDAAN

Allemaal anders.

WILGENHOEK IN BEELD

week 6 – 4 februari 2019

De Klimaatschaal  – van de directie

We vinden het heel belangrijk om te weten of de kinderen het fijn hebben en met plezier naar school gaan. We denken dat best goed te kunnen aflezen aan de lichaamshouding en de stand van hun koppies. Toch zijn we ons ook bewust dat we dat in sommige gevallen niet goed zien of dat we de beleving van kinderen anders inschatten.

Daarom is een goede afstemming met ouders heel belangrijk. We zien de kinderen veel en vaak maar ook slechts een deel van de dag. Hun gemoed kan op school heel anders zijn dan thuis en afstemming daarover helpt altijd.

Wat ook kan helpen is een meetinstrument waarbij kinderen gevraagd wordt naar hun gevoel over verschillende zaken. We hebben diverse meetinstrumenten onder de loep genomen en zijn erg enthousiast over de Klimaatschaal. De eerste testen zijn veelbelovend geweest en de komende weken willen we de groepen 3 t/m 8 de klimaatschaal laten afnemen.

De kinderen worden op hun niveau bevraagd over hun gevoel over zichzelf in relatie tot hun klasgenoten, de leerkracht en we krijgen een algeheel beeld hoe het kind in zijn vel steekt. Natuurlijk blijft het een momentopname maar in enkele gevallen heeft het wel al mooie inzichten en goede gesprekken opgeleverd met kind en ouders. Mocht de klimaatschaal ook bij uw kind opvallende zaken opleveren hoort u dat natuurlijk tijdens de rapportgesprekken. Meer informatie vindt u hier.

Groep geel verkleurd!  – van de directie

Na de voorjaarsvakantie zullen er wat verschuivingen plaatsvinden in de kleutergroepen.

We willen groep geel voor beginnende leerlingen houden en gaan daarom wat leerlingen doorschuiven van groep geel naar groep blauw en groep groen. Als uw kind van groep geel naar blauw of groen zal gaan heeft Mitch dat al met u besproken.

Groep groen en blauw gaan de nieuwkomers natuurlijk hartelijk ontvangen en we gaan ervoor zorgen dat er in groep geel weer een mooie groep nieuwe Wilgjes ontstaat!

Wilgencafe – Via de MR en directie

Er staat weer een Wilgencafe in de planning!

Woensdag 27 februari praten we graag met mensen die dat leuk vinden over de Wilgenhoek in 2023!

Als school hebben we een schoolplan te schrijven waarin allerlei onderwerpen maar toch vooral de onderwijskundige koers voor de komende jaren beschreven zal worden. In het team hebben we daar al een mooie aanzet toe gegeven en wordt er vrij en bevlogen nagedacht over dingen die we anders zouden willen doen, maar zeker ook wat we willen behouden in de toekomst.

Omdat de Wilgenhoek de school is die u gekozen heeft voor uw kind willen we graag dat u meedenkt! De bedoeling is een avond te organiseren van 20.00 tot  21.30 uur waarin we op een ‘losse manier’ aan de hand van stellingen, toekomstbeelden en meningen vooruitkijken naar de Wilgenhoek in het jaar 2023!

Hoera voor groep 3– Via de directie

We willen alle kinderen van groep 3 feliciteren! Alle letters zijn aangeboden en afgelopen vrijdag hebben ze dat al flink gevierd en hebben ze tijdens een heus letterfeest hun letterdiploma ontvangen!

Gevraagd– Via juf Pauline

Keukenrollen

(Restjes) wol

Kurken

Papier, stroken of ander rest materiaal

GROEP 1 GEEL

juf Someya, meester Mitch

Wat hebben we toch een lol gehad in de sneeuw afgelopen week! Dit  past mooi bij ons nieuwe thema. Woensdag was voor ons een beetje een speciale dag want de hele klas werd overhoop gehaald. Al het oude meubilair werd stukje bij beetje naar de gymzaal gebracht en vervangen door nieuw meubilair. Wat zijn we er blij mee!! Het oude meubilair heeft in het kader van duurzaamheid ook een mooi nieuw thuis gekregen op een school in Oekraïne.

Juf Rozemarijn was er afgelopen dinsdag weer. Zij zal tot de zomervakantie om de week de muzieklessen verzorgen.

Meester Mitch was vandaag ziek, we hopen dat hij snel hersteld is. Beterschap!

Komende vrijdag sluiten we de week af met de kinderdisco. In school hangen flyers en posters met informatie. Uw kind mag ’s avonds verkleed naar school en gezellig een uurtje met ons mee hossen en springen op de leukste plaatjes van vroeger en nu. Fijne week allemaal.

GROEP 1/2 GROEN

juf Antoinette, juf Mieke

We zijn vorige week intensief met het thema ‘Winter’ bezig geweest, zowel binnen als buiten. We hebben plastic dieren uit het ijs bevrijd, geteld met ijsschotsen, gespeeld met de verteltafel, met zand sporen getekend, een pinguïnspel gespeeld, een visspel, gespeeld in de iglo en ook nog geknutseld. Daarnaast leerden de kinderen over wat dieren in de winter doen en hoe pinguïns leven.
We hebben nog een Engels liedje geleerd: ‘Five little snowmen standing in a row, each with a hat and a big red bow. Out came the sun and it stayed all day, and one little snowman melted away. How many left?’ enzovoorts tot er nog één sneeuwpop over blijft die natuurlijk ook smelt. Het liedje is te vinden op youtube via: https://www.youtube.com/watch?v=vrfCD9wjLUE.

Met juf Rozemarijn hebben we gezongen, met stokjes en schudeitjes het ritme van de muziek meegedaan en we hebben de Druppeldans geleerd. De muziek kunt u vinden op Youtube “De druppel dansspetters”.

Donderdag hebben we van Kaat afscheid genomen. Zij heeft één weekje vakantie en zal dan beginnen op de internationale school in Taipei, Taiwan. We zullen binnenkort met haar face-timen om te horen hoe het met haar gaat.

Aanstaande vrijdag hebben we de jaarlijkse disco! We hopen natuurlijk dat iedereen gezellig komt! Het zal best wel spannend zijn, maar de juffen zijn er ook om er een gezellig feestje van te maken.

GROEP 1/2 BLAUW

juf Eva, juf Meta

Wij boffen wel met ons winterthema. Alles wat betreft het weer komt voorbij zoals ijs en sneeuw én het is lekker koud. Binnen wordt er hard gewerkt aan de sneeuwpoppen en de wanten. Er worden boekjes met winterwoorden geschreven en gestempeld. De kinderen spelen voor weervrouw of weerman en groep 2 heeft de letter W gezocht uit tekst van een krant in de vorm van een want. We hebben nu ook een iglo in de huishoek waar we kunnen verkleden en vissen kunnen vangen. Deze week gaan we het vooral hebben over de dieren/ vogels in de winter. We proberen vetbollen te maken en knutselen op het platte vlak een vogelhuisje met ijsstokjes.
Heeft u onze nieuwe liedjes al gehoord zoals ’Het is winter bibber bibber’, ‘Dag meneer de sneeuwman’ en ’Sneeuw en ijs’ .

De voorleesweken zijn weer voorbij en we hebben genoten van de voorleesverhalen. Voorlezen blijft toch genieten.

Deze week beginnen we weer met een werkles met verschillende materialen uit de kasten en gaan we weer stickers verdienen op onze puzzelkaart.

GROEP 3

juf Ruth, juf Marjan

Wat hebben we de week feestelijk afgesloten met ons letterfeest. De kinderen waren ook zo trots op zichzelf (en natuurlijk was juf ook supertrots!).
Nu we alle letters geleerd hebben gaan wij deze week met de Cito’s lezen en spelling aan de slag. En gaan we dinsdag starten met kern 7. Deze week gaan we mkm-woorden met tweetekenklinkers (eu, ui, ei, enz) herhalen evenals de b/d, u/uu, v/f, s/z en eind van de week samengestelde woorden mkm-mkm zoals voetbal en zakdoek.

Met rekenen gaan we in een nieuw boek werken. Hadden we eerst een werkboek voor de les en een extra boek voor als je werk af was, nu krijgen de kinderen een omkeerboek. In het omkeerboek met aan de ene kant de opdrachten per les en aan de andere kant de opdrachten per week op niveau om zelfstandig te werken. Dat zal in het begin best ingewikkeld en wennen zijn.

Natuurlijk gaan we ook weer verder werken met 4xWijzer, ons thema is ‘Vogels in de winter’.

Deze week gaan we weer feestelijk afsluiten, met de kinderdisco!

Klassendienst deze week zijn Simon en Senna.

GROEP 4

juf Cindy, juf Simone, juf Annemieke

De Cito toetsen zijn achter de rug, iedereen heeft AVI gelezen en de juffen zijn super trots! Groep 4 heeft enorm hard gewerkt. Deze week gaan we verder met het nieuwe thema van 4xWijzer ‘Vogels in de winter’. We maken vogelhuisjes, schrijven verhalen over vogels en we zoeken informatie op over hoe vogels overwinteren.

Met spelling leren we deze week de regel van muisje: hoor je achteraan een woord je, tje of pje? Schrijf dan eerst het woord en daarna het verkleinstukje. Met rekenen zijn we gestart met digitaal klokkijken. Dit is erg lastig dus thuis extra oefenen helpt zeker!

Na de voorjaarsvakantie starten wij in de klas met het zonnetje van de week! Iedere week staan er twee kinderen extra in het zonnetje. We gaan naar de kwaliteiten kijken van deze kinderen en de kinderen krijgen een mooie kwaliteitenposter mee naar huis. Alle kinderen hebben daarvoor een foto van zichzelf nodig. Graag deze week mee naar school of mailen naar juf Simone (simone.de.vries@obsdewilgenhoek.nl).

Er zijn weer luizen. Woensdag gaan we luizenpluizen, maar thuis graag ook extra controleren!

Klassendienst deze week zijn Lars en Mia en volgende week zijn dat Saar en Teun.
Fijne week allemaal en tot vrijdag op de kinderdisco.

GROEP 5

juf Judith, juf Emma

Op dinsdag 26 februari gaan we naar de Bibliotheek aan de Planetenlaan voor het programma ‘Geheimen in de bieb’. We gaan lopend naar de bibliotheek. We vertrekken om 8.30 uur en we zijn uiterlijk om 11.00 uur weer terug op school. Het start om 9.00 uur en het bezoek duurt ongeveer één uur en 15 minuten. Het is fijn als er, behalve de juf, twee of drie extra begeleiders meekomen. Heeft u zin om mee te gaan? Geef het dan door aan juf Emma.
Even iets over de inhoud van het programma: na de introductie over wat er allemaal te vinden is in de bibliotheek en hoe je daar boeken kunt zoeken voor een werkstuk en spreekbeurt gaan de kinderen in tweetallen met zoekopdrachten aan de slag. Tot slot kunnen de kinderen een boek uitkiezen en aan zichzelf uitlenen. Willen jullie aan de kinderen hun bibliotheekpasje meegeven!

Vandaag krijgen de kinderen een maak-werkblad voor begrijpend lezen als huiswerk mee. Deze moeten maandag 11 februari inleveren. Ook starten wij volgende week met 4xWijzer en we zullen daar na de vakantie nog twee weken mee doorgaan.

Komende vrijdag is de kinderdisco voor groep 5 van 18.45 uur tot 19.45 uur, juf Emma zal hierbij aanwezig zijn.

Klassendienst: Noor en Levi P.
Volgende week zijn Levi H. en Jules aan de beurt.

GROEP 6

 juf Tamara, juf Robin

Alle Citotoetsen zijn aan de beurt geweest. We hebben alleen nog een paar kinderen die toetsen moeten afmaken of inhalen. Deze week hopen we echt helemaal klaar te zijn.
Deze week gaan we starten met het nieuwe thema van 4xWijzer. We beginnen met Oost-Nederland. Deze loopt door tot de vakantie. Daarna zullen wij werken aan West-Nederland.

Met rekenen gaan we aan een nieuw hoofdstuk beginnen. In dit hoofdstuk gaan we kennis maken met breuken. Met taal zijn we bezig met de voltooid deelwoorden. Voltooid deelwoorden staan altijd samen met een vervoeging van de werkwoorden: zijn, hebben of worden.

Deze week komt juf Robin voor de eerste keer op woensdag. Wij zijn blij dat je er bent, juf!

Vrijdag 8 februari is de kinderdisco van 20.00 tot 21.00 uur. Ik ben daar natuurlijk ook gezellig bij. Voor nu wens ik jullie allemaal een hele fijne week!

GROEP 7

juf Lisan

De voorleesdagen zijn afgelopen en de Citotoetsen ook. Alleen de kinderen die wat moeten afmaken of inhalen moeten nog aan de bak.

Maandag 11 februari komt de schoolarts op school.

Vandaag is de naschoolse activiteit Graffiti van 16.00 tot 18.00 uur
en woensdag zijn Dj (16.00-18.00) en Dans (16.00-17.30), beide bij Hart. Voor dans zijn er nog plekken vrij!

De theedienst wordt verzorgd door Beki, Courtney en Froukje. Fijne week allemaal!

GROEP 8

juf Manon

Het wordt een spannende week voor groep 8! Alle kinderen krijgen deze week hun schooladvies. U krijgt tijdens dit gesprek het Toelatingsformulier Voortgezet Onderwijs mee. Dit formulier moet u meenemen bij de aanmelding op de nieuwe school van uw kind. Bewaar het goed!

Morgen hebben we weer muziekles van juf Rozemarijn.

Vrijdag sluiten we deze spannende week af met de kinderdisco. De disco is van 20.00 uur tot 21.15 uur. Het laatste kwartier  is speciaal voor onze groep.

De klassendienst van deze week: Levien en Hinde.
Volgende week: Floor en Baukje. Fijne week allemaal en succes!