WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN OBS DE WILGENHOEK

HET WILGENTAKJE

AGENDA


Week 5 – Citotoetsen
Di. 22-1 – MR Vergadering
Week 5 – Nationale Voorleesdagen
Ma. 28-1 – Start 4xWijzer-thema 3
Vr. 8-2 – Kinderdisco, zie flyers op de deuren
Za. 9-2 – Ouderdisco, zie flyers op de deuren
Do.  14-2 – Schaatsen!

REGEL VAN DE WEEK


Wij laten merken hoe rustig wij kunnen (samen) werken.

GOED GEDAAN

Wat voel ik

WILGENHOEK IN BEELD

week 5 – 28 januari 2019

Staking 15 maart – van de directie

Er is een landelijke onderwijsstaking aangekondigd op vrijdag 15 maart, mogelijk doen we daar aan mee. We geven daar in het Wilgentakje van 11 februari uitsluitsel over.

Vacature MR– van de MR 

Er komt een vacature voor de MR-oudergeleding.
Morgen ontvangt u hier per Digiduif een brief over.

Juf Fanny weer terug op de Wilgenhoek – van de directie

De gymlessen op maandagmiddag (kleuters) en vrijdag (groepen 6, 7 en 8) zullen weer door juf Fanny worden gegeven. Juf Britt blijft nog even aan school verbonden om meester Daan te ondersteunen op de donderdag.  We zijn blij dat juf Fanny weer terug is na haar zwangerschapsverlof.

Contact tussen ouders en school – van de directie

Een goede verstandhouding tussen school en ouders is een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van leerlingen. We stellen een goed contact met de ouders zeer op prijs. Als u als ouder ergens mee zit of verhalen (van uw kind) hoort die u niet goed kunt plaatsen, willen wij graag dat u zo spoedig mogelijk om een afspraak vraagt zodat we als leerkracht en school op de hoogte zijn en mee kunnen denken. We verwachten dat we samen in gesprek kunnen om de onderliggende zorg boven tafel te krijgen.

  • We voeren oudergesprekken na schooltijd. De afspraak daarvoor wordt bij voorkeur per mail gemaakt. Voor  en onder schooltijd voeren we bij voorkeur geen oudergesprekken, zodat de leerkracht zich kan richten op lesgeven.
  • Op mail reageren we in ieder geval binnen 5 werkdagen. We beantwoorden en lezen mails tijdens werktijd.
  • Als een ouder een gesprek aanvraagt bij de leerkracht zou dat binnen vier weken plaats moeten vinden. Als dat niet haalbaar is, wat incidenteel zo kan zijn,  wordt dat afgestemd met ouders en intern naar een oplossing gezocht.
  • We gebruiken geen Whatsapp voor schoolse zaken. We verzoeken u gebruik te maken van de daarvoor afgesproken routes. Verlofaanvragen via Digiduif, ziekmeldingen voor 08:30 uur per telefoon en verdere vragen aan het team via mail, telefoon of natuurlijk in persoon.
  • Tijdens de infoavond en via de schoolgids en het Wilgentakje communiceren we hoe we willen dat de communicatielijnen lopen, wat we verwachten van ouders en wat ouders van de school kunnen verwachten.

Eerste Hulp aan Kinderen– Via juf Judith

Wij hebben momenteel 17 aanmeldingen voor de workshop ‘Eerste Hulp aan Kinderen’ op dinsdag 5 februari van 19.00 tot 22.00 uur. De workshop gaat dus door!
U kunt zich nog aanmelden t/m vrijdag 1 februari aanstaande via de website https://bhvinc.nl/shop. Kosten: €25,- euro per persoon.
Verder is het misschien ook leuk te weten dat zij een speciaal voor hulp aan kinderen samengestelde EHBO koffer ter waarde van €40,- euro verloten onder de deelnemers.

GROEP 1 GEEL

juf Someya, meester Mitch

Vandaag starten we met het derde thema binnen 4xWijzer: ‘Winter’.  Dat past het goed bij het weer van afgelopen week, want wat waren we blij met de sneeuw!
Binnen het thema gaan we weer werken aan drie leervragen:
-Wat hoort er bij de winter;
-Wat doen dieren in de winter;
-Wie wonen er op de Noord- en Zuidpool.

Afgelopen week is er voorgelezen door de oma van Tobias, de moeder van Minou en Harald Timmer, de schrijver van ‘Het Wiebelmannetje’ . Dat was telkens weer een feest. We merken dat de kinderen het heerlijk vinden om te worden voorgelezen, dus blijf thuis ook nog fijn voorlezen!

GROEP 1/2 GROEN

juf Antoinette, juf Mieke

Afgelopen woensdag zijn de Nationale Voorleesdagen gestart. Kinderboekenschrijver Harald Timmer kwam daarom bij ons voorlezen. Hij las voor uit het prentenboek ‘Stekeltje in de sneeuw’ en uit een boek over de Wiebelmannetjes. De kinderen genieten echt van het voorlezen.  Fijn dat er enthousiaste ouders zijn die komen voorlezen!

De kinderen hebben afgelopen week ook genoten van de sneeuw. Donderdag namen we scheppen, emmertjes en bakjes mee naar buiten om er heerlijk mee te spelen. Alle kinderen hebben een mooie sneeuwpop geknipt en geplakt. Deze plakken we in hun plakboek.
Vanaf vandaag zijn we gestart met het 4xWijzerthema ‘Winter’. In onze groep ligt de nadruk op ‘Dieren in de winter”.
Deze week gaat het over ‘Wat hoort er bij de winter en bij dieren in de winter’. Als uw kind spulletjes, knuffeldieren of boeken heeft met betrekking op de winter zouden wij die graag willen lenen om mee te spelen of om op de kijktafel willen leggen.

Met Engels hebben we het liedje van ‘The little snowman’ weer gezongen:’I’m a little snowman, round and fat. Here are my mittens and here is my hat. With a little scarf and a carrot nose, I stand still when the cold wind blows’.

Donderdag neemt Kaat afscheid van ons. Zij gaat verhuizen naar Taiwan. Wij wensen haar en haar familie heel veel plezier en geluk. We zullen zeker met haar via FaceTime contact houden!

GROEP 1/2 BLAUW

juf Eva, juf Meta


Afgelopen woensdag zijn de Nationale Voorleesdagen gestart. Kinderboekenschrijver Harald Timmer kwam daarom bij ons voorlezen. Hij las voor uit het prentenboek ‘Stekeltje in de sneeuw’ en uit een boek over de Wiebelmannetjes. De kinderen genieten echt van het voorlezen.  Fijn dat er enthousiaste ouders zijn die komen voorlezen!
Naast schrijver is Harald ook de illustrator. Wat is een illustrator, vroegen we aan de kinderen, waarop een kind reageerde ‘dat is mijn vader ook. Wat doet je vader dan? Ja, dat weet ik niet. Een ander kind dacht dat je als illu-stra-tor de straat maakt. Weer een nieuw woord geleerd dus.

Vrijdag hebben kinderen van groep 4 voorgelezen uit een kind van onze klas voorgelezen. Het was een succes en dit gaan we zeker nog eens herhalen.
Na een week waarin het gesneeuwd heeft gaan we van start met het project ‘Dieren in de winter”. We zijn alvast begonnen met het knutselen van mutsen en sneeuwpoppen. De sneeuwpoppen bewaren we straks voor in ons plakboek. We hebben het in week 1 van het project over: ‘Wat hoort er bij de winter?’. We maken natuurlijk weer een themamuur en gaan ons verdiepen in de leervragen. Leuke boeken en spullen die met winter te maken hebben mogen natuurlijk mee naar school.

GROEP 3

juf Ruth, juf Marjan

We hebben afgelopen week de Cito rekenen gemaakt. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Volgende week gaan wij verder met de Cito taal.
Deze week zullen we eerst kern 6 van veilig leren lezen af gaan maken. Daarna hebben we alle letters gehad. Vrijdag gaan we dit in de klas vieren met een letterfeestje.

We beginnen deze week ook met 4xWijzerthema ‘Winter’. In onze groep hebben we het over ‘Vogels in de winter”. We gaan leren wat trek- en stand vogels zijn, waar ze vandaan komen of naar toe gaan en nog veel meer.

Wat heeft groep 4 afgelopen week hard gewerkt!! De Citotoetsen van spelling en begrijpend lezen zijn achter de rug en vandaag en morgen staat rekenen op het programma.

Vandaag zijn we ook gestart met het nieuwe thema van 4xWijzer: ‘Winter’. In onze groep hebben we het over  ‘Vogels in de winter’. We leren het verschil tussen standvogels en trekvogels, waar ze naartoe gaan en waar ze vandaan komen. Mochten jullie thuis spullen hebben van of over vogels, neem ze gerust mee naar school!

Morgen komt juf Rozemarijn muziekles te geven en neemt zij een aantal collega’s mee die komen kijken hoe zij muziekonderwijs geeft in groep 4.

Met spelling leren we deze week de regel van eend: als je een woord langer maakt dan hoor je of je een d of een t op het eind schrijft. Met taal hebben we het over zinnen langer maken met het woordje ‘maar’ ertussen.

Klassendienst deze week zijn Annabelle en Stijn en volgende week zijn dat Lars en Mia.
Fijne week allemaal!

GROEP 5

juf Judith, juf Emma

Wat een week zo met die Citotoetsen. Spelling en Begrijpend lezen hebben we al achter de rug. Ook de AVI is al afgenomen. Deze week maken we rekenen af en zullen we een begin maken aan de DMT.

De Nationale Voorleesdagen zijn in volle gang. Bij ons in de groep hebben de moeders van Saar en Hannah al voorgelezen. Dank jullie wel!

Dinsdag is de topotoets provincies en hoofdsteden. Met Engels hebben we het nu over huisdieren en (hun) kleuren. Aan het einde van de week gaan we kijken of we nog weten wat werkwoorden zijn en kunnen we ook de ik-vorm (stam) hierbij bedenken. En… we zijn heerlijk bezig met het maken van ons eigen vogelvoederhuisje.

Klassendienst: Tobias en Jade. Volgende week Noor en Levi P.
Fijne week allemaal!

GROEP 6

 juf Tamara , juf Robin

Deze week besteden we  nog aandacht aan de Nationale Voorleesdagen. Vorige week vrijdag heeft de moeder van Nadia voorgelezen. De kinderen waren erg enthousiast. Komende week volgen nog drie ouders. Mocht u het leuk vinden, maar kwam het deze week echt niet uit? Laat het dan weten, want wij vinden het erg leuk om naar verhalen te luisteren.

Komende week gaan wij aan de slag met de Citotoetsen rekenen en maken wij de Citotoets spelling af. Wat doet iedereen hard zijn best en wat kost het veel energie. DMT en AVI komen deze week ook aan de beurt. Nog even doorzetten, we zijn er bijna.

Dinsdag 29 januari is de extra ouderavond. Deze avond zal starten om 20.00 uur.

Met de klas hebben wij allemaal taken verdeeld. Hierdoor is er niet echt meer een weekbeurt. Fijne week allemaal!

GROEP 7

juf Lisan,

De voorleesdagen zijn goed gestart. De moeders van Lucas en Flinn zijn al geweest en de moeders van Felix, Noor en Tycho lezen deze week voor. Waar zijn de vaders? Ze zijn van harte welkom!

Nog een week Citotoetsen en dan zit het er weer op. DMT en Begrijpend Lezen zijn (bijna) klaar. Nu storten we ons op rekenen, spelling en AVI.
Vandaag is er weer voor een langere periode huiswerk meegegeven.

Morgen is de laatste les van in de serie van 4 – Graffiti. Vergeten jullie de brief van de schoolarts niet?
Donderdag krijgen we een nieuwe stagiaire in de klas: Jet de Bruin.

De theedienst van deze week is Tygo, Lior en Nio.
Fijne week allemaal!

GROEP 8

juf Manon

Vorige week hebben we met de klas het Mendelcollege bezocht. We hebben een les biologie en Frans gedaan. Het was heel leuk en leerzaam. De foto’s staan op Klasbord!

Deze week zijn we nog bezig met Cito’s, spelling en studievaardigheden staan op het programma. Ook wordt de DMT (Drie-Minuten-Toets) afgenomen.

Afgelopen vrijdag heeft u via Digiduif de uitnodiging voor het adviesgesprek ontvangen. Tijdens dit gesprek krijgt u het aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs mee waarop het advies van de basisschool staat. Dit formulier moet u meenemen als u uw kind gaat aanmelden op de nieuwe school. Dit kan op 6, 7 en 11 maart a.s. Bewaar het formulier goed! Het gebeurt nog wel eens dat het kwijtraakt en dat zorgt voor onnodig veel stress en werk. Bij het gesprek is uw kind uiteraard aanwezig.

De klassendienst van deze week: Olav en Kian. Volgende week: Levien en Hinde.
Fijne week allemaal!