WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN OBS DE WILGENHOEK

HET WILGENTAKJE

AGENDA


week 37, 38, 39 – Start gesprekken

Di. 11 sept. – Informatieavond

Ma. 17 sept. – Schoolfotograaf

Di. 18 sept. – MR vergadering

Wo. 19 sept. – Studiedag, alle kinderen vrij

5 tm 9 nov. – Wecycle

REGEL VAN DE WEEK


Iedere groep kiest een eigen regel

GOED GEDAAN


wensen en dromen

WILGENHOEK IN BEELD


We zijn het schooljaar weer gezond begonnen! Doet u mee?

WEEK 37 – SEPTEMBER 2018

Informatieavond 11 sept. – via de directie

We hopen u allen te zien op de informatieavond!

De tijdsindeling is:
18.30 – 19.30 uur gr. geel, blauw en groen, groep 7 en 8
19.30 – 20.15 uur koffie/thee en infomarkt op het plein
20.00 – 21.00 uur gr. 3, 4, 5, 6

Wat treft u, naast een kop koffie, op de Markt?

–  De CJG coach en de schoolarts, Leentje en Ada,  zijn beschikbaar voor opvoedkundige vragen en uitleg.
–  Ilona (Kinderopvang Haarlem) beantwoordt al uw vragen over het overblijven.
–  Marja en Ingrid ‘in gesprek met uw kind’  talentfluisteren en kindercoaching op de Wilg.
–  Kinderen vertellen over de leerlingenraad en de Wilgenexpress!
–  Manon en Danny vertellen over 4 xWijzer, onze nieuwe thematische werkwijze.
–  Rene Kranendonk vertelt over Gynzy, de groepen 7 en 8 krijgen rekenonderwijs op de I-pad

4XWijzer, nog twee weken tot het eerste thema!  – van de directie

In alle groepen zullen we ’s middags dit jaar op een andere manier gaan werken. Kort door de bocht zullen de kinderen niet meer uit lesboeken werken en voorgekauwde vragen beantwoorden die in hun werkschriften staan. We gaan ze betrekken bij hun leerproces en ze in een onderzoekende stand zetten in plaats van consumerend.

We willen af van alle lossen vakken en gaan thematisch werken volgens de werkwijze 4xWijzer. In de basis komt het er op neer dat we geschiedenis, natuur en aardrijkskunde integreren in thema’s die we goed voorbereiden en samen met de leerlingen gaan invullen. De leerkrachten bepalen deels wat er geleerd wordt maar de leerlingen krijgen ook ruimte voor hun eigen onderzoeken! Daarbij gaan we ze leren wat hun leerstijl is en dagen we ze uit andere leerstijlen te ontwikkelen. Zo leren ze zichzelf beter kennen wat ze ongetwijfeld gaat helpen in hun leven na de Wilgenhoek. Uiteraard verzorgen we een aanbod waarmee we voldoen aan de kerndoelen.

Het team, maar ook de MR en de leerlingenraad, zijn positief over deze ontwikkeling en samen zien we een prachtige uitdaging om de werkwijze op z’n Wilgenhoks vorm te gaan geven. We kiezen er dan ook voor om dit jaar volledig in het teken van 4xWijzer te zetten. Zo staan alle studiedagen in het teken van 4xW en we zullen veel samenwerken en afstemmen. De contouren zijn inmiddels duidelijk maar voor ons zijn er ook nog veel vraagstukken waar we op dit moment nog geen antwoord op weten. Hoe gaan we beoordelen, hoe gaan we presenteren, hoe lang duurt een thema precies, hoeveel thema’s redden we in een jaar  etc. etc.

Ik geef als directeur het volledige vertrouwen aan mijn team van sterke leerkrachten waarvan ik zeker ben dat er komend jaar een geweldige stap is gemaakt en we op veel vragen een antwoord hebben gegeven. Dat vertrouwen vragen we ook van u als ouders. De leerkrachten gaan nog meer leerlinggericht onderwijs geven en die omschakeling heeft tijd nodig. Gelukkig worden we goed begeleid en staan we voor elkaar klaar!

Meer informatie kunt u lezen op https://obsdewilgenhoek.nl/4xwijzer/

Prettige communicatie tussen ouder en school, daar gaan we voor! – van het team

Een goede verstandhouding tussen alle opvoeders is een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van leerlingen. We stellen een goed contact met de ouders zeer op prijs. Als u als ouder ergens mee zit, of verhalen (van uw kind) hoort die u niet goed kunt plaatsen, willen wij graag dat u zo spoedig mogelijk om een afspraak vraagt zodat we als leerkracht en school op de hoogte zijn en mee kunnen denken. We verwachten dat we samen in gesprek kunnen om de onderliggende zorg boven tafel te krijgen.

  • We voeren oudergesprekken na schooltijd. Bij voorkeur per mail kan daarvoor een afspraak gemaakt worden. Voor – en onder schooltijd voeren we bij voorkeur geen oudergesprekken, zodat de leerkracht zich kan richten op lesgeven.
  • Op mail reageren we, in ieder geval, binnen 5 werkdagen. We beantwoorden en lezen mails tijdens werktijd.
  • Als een ouder een gesprek aanvraagt bij de leerkracht zou dat binnen 4 weken plaats moeten vinden, als dat niet haalbaar is, wat incidenteel zo kan zijn,  wordt afgestemd met ouders en intern naar een oplossing gezocht.
  • We gebruiken geen Whatsapp voor schoolse zaken. We vraag u daarvoor gebruik te maken van de daarvoor afgesproken routes. Verlofaanvragen via Digiduif, ziekmeldingen voor 08:30 uur per telefoon en verdere vragen aan het team via mail, telefoon of natuurlijk in persoon.
  • Tijdens de infoavond en middels de schoolgids en Wilgentakje communiceren we hoe we willen dat de communicatielijnen lopen, wat we verwachten van ouders en wat ouders van de school kunnen verwachten.

Heeft u hier vragen over kan dit natuurlijk ter sprake komen tijdens de informatieavond.

VSO – via de directie

Er bestaat de mogelijkheid om voorschoolse opvang te realiseren op de Wilgenhoek. De KOH heeft daar een medewerker bereid toe gevonden op de maandag, dinsdag en donderdag beschikbaar is vanaf 07.30 uur. De kosten voor een ochtend VSO bedragen 6,74 euro en zullen via de KOH gefactureerd worden. Uiteraard is hier ook de wet kinderopvang op van toepassing en is er via de belasting een vergoeding voor te krijgen.

De KOH heeft minimaal 6 leerlingen nodig om het rendabel te maken daarom hebben we contact gezocht met de Liduina die ook geen VSO heeft. Wellicht willen daar ook ouders gebruik maken van onze voorziening zodat het aantal van 6 gehaald wordt.

Mocht u concrete interesse hebben horen we dat graag. We inventariseren tot 20 september. Mailen kan naar danny.bark@obsdewilgenhoek.nl

Kinderboekenweek – van juf Cindy

Woensdag 3 oktober start de kinderenboekenweek met als thema ‘vriendschap: kom erbij’. We openen weer met de Wilgenhoek-kinderboekenmarkt! De kinderen kunnen dan boeken verkopen en kopen! Vorig jaar was dat een groot succes. Lees voor meer uitleg: brief boekenmarkt!

Swim to fight cancer – van juf Lisan

Aanstaande zondag zwem ik, juf Lisan, samen met 750 andere mensen, twee km in het Spaarne om geld op te halen voor kankeronderzoek. Als persoon, maar zeker ook als juf (van groep 7) vind ik bewustzijn een belangrijk iets. Dit is mijn manier om bij te dragen aan het goede doel. Donaties zijn welkom en worden heel erg gewaardeerd. 

GROEP 1 GEEL

meester Mitch, juf Someya

Joepie! Eindelijk mogen we naar school toe! We hebben van een aantal ouders gehoord, dat de kinderen vaak aan jullie gevraagd hebben wanneer school eindelijk begon. En deze week was het eindelijk zover. De eerste stapjes binnen een mooie basisschoolcarrière. De eerste week hebben we vooral met allerlei nieuwe dingen kennisgemaakt. Met school, de klas, de meester en de juf, elkaar en natuurlijk met de eerste regels. De kring is altijd heel erg spannend en vooral in het begin nog een beetje moeilijk. Een kwartier naar elkaar luisteren en ook nog eens je vinger moeten opsteken als je iets wil zeggen. Om deze reden hebben we de eerste week gekozen voor de regel: “Er is er maar één die praat, zodat het luisteren beter gaat.”

A.s. dinsdag start de informatieavond om 18.30 uur in onze eigen klas. We gaan jullie dan informeren over het verloop van het schooljaar. Op de deur van het klaslokaal hangt een groot A3 vel waar u uw contactinformatie op kunt schrijven. Hoe sneller hoe beter. Wilt u alvast nadenken of u misschien klassenouder en/of computerouder zou willen zijn? Hierover dinsdag meer informatie. We zagen de eerste inschrijvingen voor de kennismakingsgesprekken al binnenkomen, na schooltijd kunt u ook altijd even binnenlopen om een afspraak in te plannen.

We gaan er een gezellig, leerzaam maar vooral plezierrijk schooljaar van maken!

GROEP 1/2 GROEN

juf Antoinette, juf Mieke

We zijn vorige week weer begonnen met 23 uitgeruste kinderen! We besteden de eerste weken veel aandacht aan groepsvorming, omgaan met elkaar en schoolafspraken. Het thema is: Ik en de ander, daarbij gebruiken we het boek: ik ben Harry Vink, over een vogel met allerlei gevoelens.

Elke paar weken hebben we een ‘letter van de week’. De kinderen mogen dan voorwerpen of plaatjes meenemen die beginnen met die letter. Dat is nu de letter v van Vink.

De kinderen hebben ook Engels gehad met de handpop Tom. We hebben geleerd: What is your name? My name is…. Nice to meet you!

Kyra heeft een broertje gekregen: Timo!

Morgenavond vertellen we over wat er dit schooljaar in groep groen allemaal gebeuren gaat. Komt u ook?

GROEP 1/2 BLAUW

juf Meta, juf Eva

Na een heerlijke zomervakantie zijn we weer begonnen. We zijn gestart met 23 kinderen. Zeventien kinderen van groep 2 en zes groep1 kinderen. Best wel weer spannend zo’n eerste week maar het ging super. Owen was helemaal voor het eerst op school en juf Eva voor het eerst bij ons in de klas. Wij wensen jullie veel plezier in groep blauw. De eerste weken werken we vooral aan de groepsvorming en doen veel samenwerkingsopdrachtjes. Met elkaar hebben we een groepswerk gemaakt die u dinsdag kunt komen bewonderen.

Verder hebben we gewerkt aan onze verjaardagskalender en groep 2 heeft een ‘dit ben ik’ tekening gemaakt bij juf Jeanette.

Tussen al dit werken door hebben we veel energizers ( bewegingsspelletjes) gedaan waar we allemaal van genieten.

Voor iedereen was het wel weer even wennen de eerste week maar we hebben er weer zin in.

Morgenavond vertellen we over wat er dit schooljaar in groep blauw allemaal gaat gebeuren. U komt toch ook?

GROEP 3

juf Ruth, juf Annemieke

 

Na een heerlijke vakantie kwamen de kinderen met blije en gespannen gezichten de klas in. Nu zijn ze echt groep 3. En dat is best hard werken, maar gelukkig mogen we ook nog een beetje spelen. We doen elke dag een spelletje voor de groepsvorming. We hebben de eerste week al 2 nieuwe letters geleerd: de ‘i’ en de ‘k’. En met deze twee letters kunnen we nu ook een woord lezen ik. Deze letters hebben we ook in ons schrijfschrift geoefend om ze in schrijfletters te schrijven. Deze week leren we de letters ‘m’ en ‘s’. Met rekenen hebben we vorige week kennisgemaakt met de getallenlijn tot 10, door er hoeveelheden op de goede plek van de getallenlijn te hangen. En we hebben geoefend met meer en minder.
Maar we doen ook creatieve dingen. Zo hebben we een zelfportret getekend en hebben we een verjaardagskalender geknutseld.

Het gymmen in de grote zaal was een nieuwe ervaring. Wat een grote zaal! Met de bus naar de gym, omkleden en gymmen en na afloop weer omgekeerd. Het ging erg goed met juf Britt. Graag willen we dat kinderen een t-shirt, korte broek(lang mag ook maar dit is wel warm) en gymschoenen hebben. Lange haren in een staart op donderdag alsjeblieft. Dit alles voor de veiligheid.

De kinderen hebben heel goed gewerkt. Best knap als je net in groep 3 zit! De juffen waren erg trots op ze.

Dinsdag zien we jullie graag op de infoavond. Daar zullen we U de materialen van Veilig leren lezen laten zien en er uitleg over geven.

Daarnaast natuurlijk ook over de andere vakken die we aanbieden. We starten komende week met de kennismakingsgesprekken waarvoor u zich in kan schrijven via Digiduif. Fijne week allemaal.

Wat een heerlijke eerste week hebben we gehad met z’n allen. Ondanks veel gegaap (het was toch echt wel even wennen om weer in het ritme te komen) hebben we al heel hard gewerkt. Het schrijven in schriftjes is natuurlijk super interessant en ze doen dan ook erg hun best! We hebben al rekenen, taal en spelling gedaan en ook leerden we de hoofdletters A en B schrijven. We maakten een mooie poster met elkaar met allemaal puzzelstukjes: In onze klas is iedereen anders, maar passen we toch heel goed bij elkaar! En zo is het: iedereen is uniek en dat is oké. In onze groep mag je zijn wie je bent! Omdat het zo fijn regende maakten we een mooie tekening met waskrijt van onszelf in de regen.

De eerste foto’s staan al weer op klasbord en veel ouders hebben zich alweer aangemeld!

Morgenavond is de informatieavond, u komt toch ook?

GROEP 5

 juf Judith, juf Simone, juf Emma

Wat heerlijk om al deze snoetjes weer vrolijk de school in te zien lopen! We hebben een fijne week achter de rug. Maandag en dinsdag met juf Simone en juf Emma. Dat was even nieuw, maar hartstikke leuk. Vanaf woensdag stond juf Judith gewoon weer voor de klas. Erg gemotiveerd en in stilte zijn al veel opdrachtjes gemaakt. Al het nieuws is over het algemeen positief geland: juffen, Engels, natuur, begrijpend lezen, weektaak en nieuwe plek (in het gebouw).

Belangrijke data:

dinsdag 11 september informatieavond (20.00-21.00 uur)

maandag 17 september schoolfotograaf

dinsdag 25 september schoolreisje.

De komende tijd staan er weer startgesprekken gepland.

Gezocht: 4xWijzer materiaal! In totaal hebben we nodig: 20 productverpakkingen met symbolen; afvoerbuis; 30 gereinigde melkverpakkingen. Graag meenemen vóór 17 september aanstaande.

Klassendienst deze week: Levi H. en Isha

Klassendienst volgende week: Jelmer en Jade

GROEP 6

juf Tamara, juf Annemieke

Wat heb ik genoten van mijn eerste week terug op de Wilgenhoek. We zijn heerlijk gestart met alle vakken, hebben spelletjes gedaan en vooral plezier gemaakt. Deze week moest iedereen nog een beetje inkomen, dus hebben we nog niet alles af gekregen. Al met al was het een erg gezellige en leerzame eerste week, waarin we elkaar beter hebben leren kennen en we een zeer positieve start hebben gehad.

Vanaf deze week zijn ook de kennismakingsgesprekken. Heeft u zich al ingeschreven? Verder krijgen de kinderen vanaf deze week iedere dinsdag huiswerk mee naar huis. Dit zal de ene keer leerwerk zijn en de andere keer maakwerk. Zij krijgen dit in een mapje mee naar huis en het is de bedoeling dat dit mapje iedere dinsdag weer mee terug naar school komt. Ook gaan wij vanaf deze week naar het zwembad op vrijdag. Willen jullie de kinderen een handdoek en zwemkleding mee geven? Duikbrillen en dergelijke zijn niet toegestaan, want er worden gewoon zwemlessen gegeven. Mocht uw kind om medische redenen iets nodig hebben, wilt u uw kind dan een briefje meegeven. Verder zullen de kinderen tussen de gymles en het zwemmen hun tussendoortje eten. Het is dus handig als dit in de zwem-/gymtas zit en relatief makkelijk en snel opgegeten kan worden.

Willen jullie je aanmelden voor klasbord? Hierop zal ik de doelen van rekenen en spelling vermelden.

Belangrijke data deze week: dinsdag 11 september informatieavond (20.00-21.00 uur)

Klassendienst deze week: Semih en Nova

Klassendienst volgende week: Xavi en Sallie

Groep 7

Wat een fijne eerste week hebben we gehad! We hebben heel veel gedaan. We hebben de vakanties besproken en elkaar beter leren kennen. We hebben elkaar leren vertrouwen, toen er kinderen geblinddoekt door de klas geleid werden of toen er met kinderen ‘overgegooid’ werd. We hebben leuke en leerzame spelletjes gedaan en natuurlijk ook gewerkt. We zijn begonnen met de nieuwe rekenmethode op de ipad, hier meer over tijdens de informatieavond.

Helaas konden we niet naar de schooltuinen vanwege het weer, hopelijk volgende week donderdag wel. Dus graag donderdag laarzen en een plastic tas mee.

Deze week zijn ook de kennismakingsgesprekken. De kennismakingsgesprekken zijn zonder kinderen. Het doel van deze gesprekken is om informatie te krijgen wie het kind is en wat hij/zij leuk vindt en/of goed in is, maar ook waar een kind in vast loopt of onzeker over is. Het plannen van de gesprekken was even lastig maar er is met bijna iedereen inmiddels een gesprek gepland. Mocht dit niet het geval zijn, dan graag even contact met mij opnemen (telefonisch na schooltijd of via lisanvankessel@obsdewilgenhoek.nl).

Het huiswerk leg ik op maandag in de klas uit. Via klasbord stuur ik een foto van het bord wat het huiswerk is.

Op 18 september gaan we met de klas naar de Haarlemmer Hout, als begeleiders zoeken we 3 a 4 ouders die het leuk vinden om mee te gaan. Voor vervoer wordt gezorgd.

Belangrijke data:

11 september informatieavond.

17 september schoolfotograaf

18 september Haarlemmer Hout.

19 september vrij studiedag                                                                                                                                                                                  Klassendienst: Josephine en Tygo. Volgende week: Kyara en Felix

GROEP 8

juf Manon

De kop is eraf! We hebben een goede eerste week achter de rug, die in het teken stond van kennismaken en samen opdrachten uitvoeren. Daarnaast zijn we gestart met rekenen op de Ipad. Best even wennen, maar voor veel kinderen een stuk fijner.

In groep 8 hebben de kinderen een weektaak die verdeeld is in 3 onderdelen. Eén onderdeel daarvan is werken aan een zelfbedachte weektaak. De kinderen hebben in de klas een lijstje gemaakt met opdrachten die ze graag willen doen. Dit lijstje moet steeds worden aangevuld met nieuwe opdrachten. Wellicht kunt u hierover samen in gesprek gaan met uw kind, want voor sommige kinderen is het best lastig om iets te bedenken. Meer over de eigen weektaak vertel ik u op de informatieavond van groep 8.

Deze week krijgen de kinderen voor het eerst huiswerk mee. In groep 8 hebben de kinderen 2x maak en 1x leerwerk in de week. Het werk wordt op maandag meegegeven en op vrijdag moet het ingeleverd zijn. Bij de deur van groep 8 op de kast ligt een algemene groep 8 agenda waarin het huiswerk genoteerd staat. Tevens kunt u in deze agenda afspraken opschrijven die uw kind heeft.

Belangrijke data:

11 september: Informatieavond groep 8 18.30 uur

11 t/m 14 september: Startgesprekken (zonder kinderen)

19 september: Studiedag (leerlingen vrij)

26 september: Start verkoop kinderpostzegels

28 september: Geen gym i.v.m. schoolreis groep 6/7

11 oktober : Afname NIO-toets groep 8 van 9.00 uur tot 12.00 uur

De klassendienst van deze week: Madeleine en Thibault. Volgende week: Wahb en Dorus. Fijne week allemaal!