Agenda

4-10: Dierendag
Lees verder >>

05-10: Studiedag
Lees verder >>

5-10: Kinderboekenweek
Lees verder >>

17-10: Herfstvakantie
Lees verder >>Ga naar DigiDuif

Welkom bij openbare basisschool De Wilgenhoek


September op de Wilgenhoek

De kop is er af en de sfeer in school is erg goed te noemen! In de klassen worden allerlei groepsvormende activiteiten ondernomen en de eerste cultuurlessen zijn ook alweer begonnen, de uitspraak 'die hoornles was echt kapot leuk'  hadden we nog niet eerder gehoord! Geweldig om kinderen te zien stoeien met allerlei instrumenten. De kalender van digiduif is volgestroomd met activiteiten, themaweken maar ook  toetsweken. We merken dat de kinderen goedgemutst begonnen zijn en zin hebben om dit jaar met elkaar weer veel bij te leren. Het is mooi om te zien dat dat ook geldt voor de leerkrachten, die boordevol plannen en ambities aan de slag zijn gegaan. 

Deze maand september brengt nogal wat. De infoavond en de startgesprekken gaan ervoor zorgen dat de ouders en leerkrachten direct de neuzen dezelfde kant op hebben. De kinderen verheugen zich echter op hele andere dingen, het schoolreisje bijvoorbeeld! De groepen 5 en 6 starten met hun instrumentlessen en de groepen 8 staan aan het eind van de maaand voor de deur met de kinderpostzegels. Genoeg te doen en te beleven! 

 

 Wie zijn we en waar staan we voor

De Wilgenhoek is een openbare school voor basisonderwijs. Ons prachtige karakteristieke en monumentale gebouw in de Wilgenstraat is onlangs prachtig uitgebouwd! Het biedt ons nu genoeg ruimte en mogelijkheden om goed en gevarieerd onderwijs in aan te bieden. Tevens hebben we de beschikking over 2 speelpleinen en een speelzaal waar veel gebruik van wordt gemaakt. Op de Wilgenhoek worden alle 220 leerlingen 's ochtends welkom geheten door de directie of ondersteunend personeel. In de klassen wachten de juffen om de dag weer enthousiast te beginnen.

Het team bestaat uit zo'n 18 personeelsleden die gemotiveerd zijn het beste uit de kinderen te halen. Daarbij staan de waardes 'veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en verscheidenheid' voorop. We streven ernaar aan te sluiten bij de talenten en mogelijkheden van de kinderen, vieren behaalde prestaties en zorgen dat leren leuk is! Binnen ons veelzijdige aanbod besteden we wat meer tijd aan de culturele ontwikkeling van kinderen.

De Wilgenhoek is een school die in de buurt een verbindende functie heeft. Er is grote ouderbetrokkenheid waar we als school erg blij mee zijn. We zijn van mening dat een goede samenwerking tussen ouders, kinderen en school belangrijk is voor een succesvolle schoolperiode. We vinden elkaar als het over onderwijs gaat, maar ook als er iets te vieren valt!

Tot op de Wilg!

Danny Bark
(directeur)