AgendaGa naar DigiDuif
Ga naar Spaarnesant

Welkom bij openbare basisschool De Wilgenhoek


Maart op de Wilgenhoek

De rapporten zijn uitgedeeld en worden besproken, de nieuwe doelen worden bepaald en de kinderen weten waar ze beter in willen worden. De ouders laten hun aanmoedigende tweets achter waardoor de school nu een ongelooflijk motiverende en positieve entree heeft!

Iedere maandag is meester Fons in de weer met techniek, iedere dinsdag komt Juf Rozemarijn muziek maken en donderdag en vrijdag gymmen de kinderen met Juf Fanny of meester Daan. Een mooie mix aan kwaliteiten die we de school binnen hebben gehaald en waardoor we de kinderen ook dingen kunnen leren die heel specifiek zijn. Alle leerkrachten duiken echter ook hun atelier in voor het Wilgenatelier! De kinderen kunnen dan kiezen welk aanbod ze interessant lijkt en waar ze meer over te weten willen komen. De leerlingenraad organiseert een heus schaaktoernooi en de hele school gaat 14 maart stemmen...op wie is nog een geheim!

Daarbij barst in maart het schoolvoetbal  los. Dit jaar doen, naast een meiden- en jongensteam van groep 7 en 8, voor het eerst ook de jongens van groep 5 en 6 mee. We hijsen ze in een groen tricot en vuren ze natuurlijk massaal aan! Hup Wilgenhoek!!Wie zijn we en waar staan we voor

De Wilgenhoek is een openbare school voor basisonderwijs. Ons prachtige karakteristieke en monumentale gebouw in de Wilgenstraat is onlangs prachtig uitgebouwd! Het biedt ons nu genoeg ruimte en mogelijkheden om goed en gevarieerd onderwijs in aan te bieden. Tevens hebben we de beschikking over 2 speelpleinen en een speelzaal waar veel gebruik van wordt gemaakt. Op de Wilgenhoek worden alle 220 leerlingen 's ochtends welkom geheten door de directie of ondersteunend personeel. In de klassen wachten de juffen om de dag weer enthousiast te beginnen.

Het team bestaat uit zo'n 18 personeelsleden die gemotiveerd zijn het beste uit de kinderen te halen. Daarbij staan de waardes 'veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en verscheidenheid' voorop. We streven ernaar aan te sluiten bij de talenten en mogelijkheden van de kinderen, vieren behaalde prestaties en zorgen dat leren leuk is! Binnen ons veelzijdige aanbod besteden we wat meer tijd aan de culturele ontwikkeling van kinderen.

De Wilgenhoek is een school die in de buurt een verbindende functie heeft. Er is grote ouderbetrokkenheid waar we als school erg blij mee zijn. We zijn van mening dat een goede samenwerking tussen ouders, kinderen en school belangrijk is voor een succesvolle schoolperiode. We vinden elkaar als het over onderwijs gaat, maar ook als er iets te vieren valt!

Tot op de Wilg!

Danny Bark
(directeur)