Agenda

05-12: Sinterklaas viering
Lees verder >>Ga naar DigiDuif

Welkom bij openbare basisschool De Wilgenhoek


November op de Wilgenhoek

November is bij uitstek de maand waarin we van alles ondernemen en doen. De week van de mediawijsheid zal de kinderen weer wat wijzer maken in de virtuele wereld en de Kunstweek staat dit jaar in het teken van Pop-Art.  Enkele bovenbouwgroepen ondernemen dit jaar voor het eerst de tocht naar Amsterdam om het Rijksmuseum en het Van Gogh te bezoeken, een gave ervaring die we de kinderen graag meegeven! We starten de maand natuurlijk met het knutselen van de lampionnen. Traditiegetrouw mogen de kinderen zelf kiezen bij welke juf ze hun lampion zouden willen maken. De leerkrachten hebben een rijke keus aan voorbeelden en het  is mooi om kinderen daar zelf hun keus in te zien maken.  

De kinderen ontvangen aan het eind van de maand ook hun eerste rapport. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 nodigen we ook uit bij de gesprekken. Het is best spannend maar ook erg waardevol om met elkaar na te denken hoe we de kinderen het best verder kunnen helpen.

Mede door een mooie bijdrage van de oudercommissie hebben we de bieb van de school weer op kunnen frissen en aan kunnen vullen. De boeken liggen nu nog op de plank maar zullen snel in handen van kleine gretige lezers terecht komen! Wie zijn we en waar staan we voor

De Wilgenhoek is een openbare school voor basisonderwijs. Ons prachtige karakteristieke en monumentale gebouw in de Wilgenstraat is onlangs prachtig uitgebouwd! Het biedt ons nu genoeg ruimte en mogelijkheden om goed en gevarieerd onderwijs in aan te bieden. Tevens hebben we de beschikking over 2 speelpleinen en een speelzaal waar veel gebruik van wordt gemaakt. Op de Wilgenhoek worden alle 220 leerlingen 's ochtends welkom geheten door de directie of ondersteunend personeel. In de klassen wachten de juffen om de dag weer enthousiast te beginnen.

Het team bestaat uit zo'n 18 personeelsleden die gemotiveerd zijn het beste uit de kinderen te halen. Daarbij staan de waardes 'veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en verscheidenheid' voorop. We streven ernaar aan te sluiten bij de talenten en mogelijkheden van de kinderen, vieren behaalde prestaties en zorgen dat leren leuk is! Binnen ons veelzijdige aanbod besteden we wat meer tijd aan de culturele ontwikkeling van kinderen.

De Wilgenhoek is een school die in de buurt een verbindende functie heeft. Er is grote ouderbetrokkenheid waar we als school erg blij mee zijn. We zijn van mening dat een goede samenwerking tussen ouders, kinderen en school belangrijk is voor een succesvolle schoolperiode. We vinden elkaar als het over onderwijs gaat, maar ook als er iets te vieren valt!

Tot op de Wilg!

Danny Bark
(directeur)